חפש

קטגוריות

סמינריון נתניהו שחיתות פוליטית, מחקר כמותני, שאלונים, איכותני, פוליטיקה בישראל, ביבי נתניהו, תיק 1000, 2000, 3000, 4000


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

36 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12237

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות לגבי עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 490


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השחיתות הפוליטית בישראל , תוך התייחסות לפרשיות המקושרות לראש הממשלה למעשי שחיתות ואופן בו תופס הציבור את תופעת השחיתות?

תוכן עניינים

בעיית המחקר  

שחיתות פוליטית          

שאלת המחקר

מטרות המחקר            

סקירת ספרות  

מהי שחיתות ? 

הגורמים לשחיתות       

השלכות השחיתות       

כיצד למנוע שחיתות      

בעיתיות הגדרת המושג שחיתות

הגדרת השחיתות במהלך המחקר      

פרשת 1000- ביבי נתניהו 

טובות הנאה – איל הון ארנון מילצ'ן 

ביבי נתניהו - קבלת טובות הנאה וכספים מאנשי עסקים

תגובות נתניהו והליכוד

 השערות המחקר          

 שיטת המחקר  

 אוכלוסיית המחקר ושיטת הדגימה          

 אוכלוסיית המחקר לניתוח האיכותני        

 אוכלוסיית המחקר לניתוח כמותני           

 הליך המחקר   

 הליך המחקר האיכותני  

 הליך המחקר הכמותני  

 כלי המחקר      

 כלי המחקר לניתוח איכותני        

 כלי המחקר לניתוח כמותני        

 ניתוח ממצאי המחקר    

 תיאור ממצאי המחקר    

 ניתוח איכותני   

 ניתוח כמותני   

 בדיקת השערות המחקר, דיון בממצאי המחקר     

 מסקנות המחקר והמלצות          

 מגבלות המחקר           

רשימה ביבליוגרפית      

נספחים            

נספח א' - הצגה תמציתית של תיקי החקירה שנבדקו במחקר זה     

נספח– שאלון בנושא דמוקרטיה ופוליטיקה בישראל           

 

בשנים האחרונות נדמה כי תופעת השחיתות מגיעה לשיאים חדשים. אולם, מקרים כמו בזבוז כספי ציבור על ידי משרדו של השר היפני מטסוקה, הניסיון למנות את רוני בר און כיועמ"ש לממשלה וההצעה של נשיא ארה"ב ג'ון קנדי למנות את אחיו לשר המשפטים מוכיחים כי השחיתות אינה תופעה חדשה בעולם. (ארד, גאון יעקובי, 2018)

מידי שנה מפרסם מכון המחקר Transparency International את מדד השחיתות, מדינות כמו דנמרק, ניו זילנד, פינלנד, שוודיה ושוויץ נמצאות בראש הרשימה המדרגת 176 מדינות , ככל שהמדינה ממוקמת גבוה ברשימה כך היא מוערכת כנקייה יותר משחיתות.

דורגה ישראל במקום ה-28, שיפור ניכר בהשוואה לשנים קודמות.

ניכר כי תופעת השחיתות הפוליטית תופסת מקום נרחב בשיח הציבורי, מקרי שחיתות רבים נחשפים בתקשורת בשנים האחרונות. חיפוש מהיר באינטרנט חושף אותנו לעשרות רבות של מקרי שחיתות. בתקופת עבודת מחקר זו, נחשפתי למקרי שחיתות בצמרת הפוליטיקה הישראלית מהשנים האחרונות, שחיתות ברשויות מקומיות ואפילו לשחיתות בצבא, כאשר מפקד הקריה חשוד במקרי שחיתות.

במסגרת המחקר אסקור את תופעת השחיתות; המאפיינים והגורמיםלשחיתות פוליטית, ההשפעה של התקשרות והתייחסות לאופן בו תופס הציבור את תופעת השחיתות, תוך התמקדות ב-3 תיקי חקירה המיוחסים לראש הממשלה בנימין נתניהו.

מטרת המחקר לבחון את הגדרת המושג "שחיתות", האם קיימת הגדרה ברורה לפי ניתן להחליט האם מקרה מוגדר כמושחת או לא ובכך יהיה ניתן לזהות מצב או אירוע מסוים ולהגדירו באופן ברור כאירוע מושחת.

כמו כן, ייבדקו הגורמים לתופעת השחיתות, השלכות השחיתות והדרכים למניעת התופעה וזאת על מנת להסביר את בעיתיות התופעה ולבדוק דרכים למניעת התופעה.

בנוסף לכך, אבדוק האם כלי התקשורת בישראל מציגים את פרשיות השחיתות המיוחסות לראש הממשלה באופן אובייקטיבי, תוך הצגת עובדות וללא נקיטת עמדות או פרשנויות אישיות וכיצד הציבור תופס את מקרי השחיתות האלו.

הממצאים שהובאו לעיל מעידים כי קיימת שונות באוכלוסייה בתפיסתם את מקרי השחיתות המיוחסים לראש הממשלה בנימין נתניהו. האופן שבו תופס הציבור את תופעת השחיתות אינו אחיד. ממחקר זה אנו למדים כי קיים שוני בתפיסה של הציבור את תופעות השחיתות. משיבים אשר הזדהו עם הזרם הימני של הפוליטיקה הישראלית תמכו בראש הממשלה והביעו אמון כי מצבה של ישראל טוב בהשוואה לשאר מדינות העולם. ועל כן, השערת המחקר הראשונה, בה נטען כי מרבית הציבור תופס באור שלילי את מקרי השחיתות המיוחסים לראש הממשלה בנימין נתניהו, וזאת ללא קשר לעמדתם הפוליטית, הופרכה.

השערת המחקר השנייה, בה נטען כי העיתונות מציגה את מקרי השחיתות על פי האג'נדה המאפיינת אותה, אוששה. במהלך המחקר נבדקו 29 כתבות שפורסמו ב-3 אתרי חדשות.
נמצא כי אתר "הארץ" הציג ברב המקרים כתבות שאינן תומכות בראש הממשלה, אתר Ynet הציג ברב המקרים כתבות ניטרליות, ואילו אתר "ישראל היום" הציג בכל הכתבות שנבדקו עמדה תומכת בראש הממשלה.

במסגרת מחקר זה, בחרו המשיבים את הזרם הפוליטי אליו הם משתייכים מתוך 3 אפשרויות שהוצגו להם; ימין, מרכז ושמאל. בפועל, לכל אחד מהזרמים האלו יש גם דרגות שונות, כדוגמא: קיצוני / מתון. מעבר לכך, יתכן ובחרו המשיבים להשתייך לקבוצת מסוימת, כאשר בפועל אם היו נשאלים מספר שאלות במטרה לבדוק מהו הזרם הפוליטי, החלוקה הייתה שונה לגמרי.
במחקר זה בדקתי כיצד הציבור תופס את תופעת השחיתות, ולכן התפיסה של הנסקר לכל אחת מהקצוות הפוליטיים מספקת אותנו.
הצעתי למחקר הבא, היא לאפשר למשיבים לענות על מספר שאלות ובכך לקבוע לאיזו קטגוריה לשייך אותם.

עוד עולה ממחקר זה, כי קיים שוני באופן הצגת החקירות המיוחסות לראש הממשלה בכל אחד מהאתרי החדשות שנבדקו. אין ספק כי הציבור מושפע גם מהחשיפה לכלי התקשורת, ויכולה להיות השפעה על דעתו הפוליטית בנושא זה. במחקר הבא, הייתי מציע לבדוק מספר רחב יותר של כתבות ואתרי חדשות נוספים וכן לבדוק לאילו מקורות מידע נחשפים הנסקרים.

אנו למדים כי גם בבדיקה בין גברים לנשים קיימים הבדלים בהתייחסות לתופעת השחיתות. נשים שהשיבו לשאלון הסכימו לכך כי ענישה תעזור לצמצם את תופעת השחיתות יותר מאשר גברים. אולם, לאור מגבלות המחקר שיוצגו בהמשך, לא היה ניתן לבדוק השוואות בין קבוצות נוספות. ולכן, במחקר הבא תידרש אוכלוסיית מחקר גדולה יותר גם לציבור שאינו יהודי.

 

דוגמת שאלון היגדים

 

מסכים במידה רבה מאוד

מסכים במידה רבה

מסכים במידה בינונית

לא מסכים

כלל לא מסכים

מצבה של ישראל באופן כללי הוא טוב בהשוואה לשאר מדינות העולם

 

 

 

 

 

מצבה של מדינת ישראל השתפר בשנים האחרונות

 

 

 

 

 

גם אם יש בעיות בדמוקרטיה, היא צורת השלטון הטובה ביותר

 

 

 

 

 

פוליטיקאי אינו נוטה להתחשב בדעתו של האזרח

 

 

 

 

 

במדינת ישראל קיימת שחיתות שלטונית

 

 

 

 

 

ראש הממשלה דואג לכלל הציבור יותר מאשר דואג לאינטרסים האישיים שלו

 

 

 

 

 

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ראוי להמשיך לתפקד גם כאשר מתנהלת נגדו חקירה בנושא שחיתות

 

 

 

 

 

כדי להגיע לצמרת הפוליטית בישראל צריך להיות מושחת

 

 

 

 

 

שחיתות הינה עבירה על החוק

 

 

 

 

 

במדינת ישראל קיימים מקרי שחיתות רבים בהשוואה למדינות אחרות

 

 

 

 

 

שחיתות פוגעת קשות באמון הציבור בדמוקרטיה

 

 

 

 

 

שחיתות משפיעה באופן ישיר על מצב הכלכלי של מדינת ישראל

 

 

 

 

 

רק ענישה תעזור לצמצום תופעת השחיתות בישראל

 

 

 

 

 

מעשי שחיתות עוזרים למבצע השחיתות בלבד ואין בהם שום תרומה חיובית לכלל האוכלוסייה

 

 

 

 

 

במדינת ישראל קיימת ביקורת ראויה על תופעות השחיתות

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

איל ארד, משה גאון וארז יעקובי, ניהול קמפיין פוליטי- קילר אינסטינקט, הוצאת ידיעות ספרים (2018)

ב' כספית, נתניהו – ביוגרפיה, הוצאת ידיעות ספרים (2018)

אבי שילון, תוגת השמאל, הוצאת כנרת-זמורה-ביתן-דביר (2018)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 490סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©