חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית ערבים השכלה נאמנות למדינה, שסע חברתי, ערביי ישראל, כמותני שאלונים, גרפים, מטריצות, שסעים חברה ישראלית


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

42 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12234

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר מאיר.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

מה הקשר בין רמת ההשכלה לכיבוד חוקי המדינה ומוסדותיה, בקרב האוכלוסייה הערבית?

תוכן עניינים

תקציר.

מבוא.

שאלת המחקר.

השערת המחקר

סקירת ספרות.

ההשכלה של ערביי ישראל ההשתלבות בשוק העבודה.

השכלה ופערי הכנסה.

שסעים..

השסע הלאומי –יהודים וערבים בישראל.

תקופת הממשל 

מהומות אוקטובר

אידאולוגיה של ערביי ישראל ותחושת ההזדהות עם אחיהם מחוץ לישראל.

השסע הפוליטי: מהפך , פינוי חבל ימית, רצח רבין, פינוי גוש קטיף.

מהפך

פינוי חבל ימית.

רצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין

פינוי גוש קטיף (ההתנתקות )

השסע הדתי: צביון השבת, גיוס חרדים לצה"ל, גיור.

גיוס חרדים לצה"ל.

גיור.

השסע העדתי: אירועי ואדי סליב, גישת כור ההיתוך, רב תרבותיות.

אירועי ואדי סליב.

גישת כור ההיתוך, רב תרבותיות.

מחאת הקיץ , מחאת האוהלים

תקציר.

מבוא.

שאלת המחקר.

השערת המחקר:.

סקירת ספרות.

ההשכלה של ערביי ישראל ההשתלבות בשוק העבודה.

השכלה ופערי הכנסה.

שסעים..

השסע הלאומי –יהודים וערבים בישראל.

תקופת הממשל ב-

מהומות אוקטובר

אידאולוגיה של ערביי ישראל ותחושת ההזדהות עם אחיהם מחוץ לישראל.

השסע הפוליטי: מהפך , פינוי חבל ימית, רצח רבין, פינוי גוש קטיף.

מהפך

פינוי חבל ימית.

רצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין

פינוי גוש קטיף (ההתנתקות )

השסע הדתי: צביון השבת, גיוס חרדים לצה"ל, גיור.

גיוס חרדים לצה"ל.

גיור.

השסע העדתי: אירועי ואדי סליב, גישת כור ההיתוך, רב תרבותיות.

אירועי ואדי סליב.

גישת כור ההיתוך, רב תרבותיות.

מחאת קיץ .

שיטה - מתודולוגיה.

כלי המחקר – שאלון

אוכלוסיית המחקר.

 נשאלים..

כלי המחקר.

הליך המחקר.

ממצאים..

ריכוז תשובות  נשאלים..

ריכוז תשובות  נשאלים על שאלון העמדות.

ממצאי ניתוח פנימי של מתאם בין השכלה.

 גרף מטריצת עמדות לפי היגדים..

דיון

דיון בממצאי ניתוח פנימי של מתאם בין השכלה לכיבוד חוקי המדינה ומוסדותיה.

סיכום ומסקנות.

רשימת מקורות.

שאלון מחקרי 

 

הסמינריון עסק בנושא שסעים בחברה הישראלית וביתר דיוק : השסע הלאומי והקשר בין רמת ההשכלה לכיבוד חוקי המדינה ומוסדותיה, בקרב האוכלוסייה הערבית.

שאלת המחקר היתה מהו הקשר בין רמת ההשכלה לכיבוד חוקי המדינה ומוסדותיה, בקרב האוכלוסייה הערבית

היו 3 גורמים עיקריים שאפשרו את התפתחות הזהות הפלשתינאית והם:

1.מאז מלחמת השחרור לא נתנו לפליטים הערבים להיקלט במדינות ערב.

2.הערבים תושבי השטחים נפגעו מן האידיאולוגיה הפאן ערבית (שכל המזרח התיכון יהפוך למדינה ערבית) שלא הוכיחה את עצמה.

3.המשך הקיום במחנות הפליטים עורר רצון עז לחזור לא"י ולהקים שם מדינה.

נאמנותם של הערבים למדינת ישראל נבחנה פעמים רבות: אם במלחמת השחרור, או במלחמת העצמאות. לאחר כיבוש השטחים הבינו הפלשתינאים כי ארצות ערב האחרות לא יוכלו לעזור להם, והם התאחדו ודרשו מדינה משלהם. הם אף בחרו ישות שתייצג אותם – אש"ף, בהנהגת יאסר עראפת. לאחר מלחמת יום כיפור, כאשר הערבים הבינו כי גם הצבא היהודי ניתן להבסה הצטרפו רבים לאירגוני המחבלים, והדרישות להקמת מדינה משלהם גברו. הם ראו שישראל ויתרה על סיני, וביקשו את השטחים.

כדי להוכיח את אחדותם של ערביי ישראל עם ערביי השטחים הם הכריזו על יום האדמה. החל מ- 1976 מביעים כל שנה הערבים את רצונם בהחזרת השטחים שהופקעו ובמדינה שלהם ע"י יום האדמה , שאז נערכים כינוסים ועצרות לאומיות.

החל מ- 1993, לאחר חתימת חוזי השלום רואים הערבים את מטרתם בהקמת מדינה ערבית לצד מדינת ישראל.

 

בוצע מחקר כמותני: אוכלוסיית המחקר 80 נשאלים . במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשיטת מחקר כמותית המבוססת על שאלון עמדות במטריצת הסכמה להיגדים.

גיל ממוצע: 37

הממצאים מהמחקר הכמותי על 80 נשאלים היו מהימנים ובוצע תיקוף ומהימנות של השאלון.

בוצע ניתוח פנימי של מתאם בין השכלה לכיבוד חוקי המדינה ומוסדותיה. נבדקה הסכמה לציות אזרחי של ערביי ישראל למדינת ישראל במתאם של השכלה.

מיעוט מהנשאלים ענו "כלל לא מסכים". רובם ברמת ההשכלה הנמוכה ביותר!

על הקטגוריה שענו מסכים חלקית -רובם היו ברמת השכלה גבוהה

על הקטגוריה מסכים - רובם היו ברמת ההשכלה הגבוהה ביותר!

 

השערת המחקר אוששה (!) אכן ישנו קשר חיובי בין רמת ההשכלה לבין ההכרה בחשיבות מוסדות המדינה וחוקיה.

 

נא הקף/י את בחירתך בעיגול, כאשר 1 - "כלל לא מסכים", 5 - "מסכים במידה רבה מאוד".

 

 

 

כלל לא מסכים

מסכים במידה מועטה

מסכים במידה בינונית

 

מסכים במידה רבה

 

מסכים במידה רבה מאוד

1.

על-מנת שהמדינה תפעל כראוי יש לכבד את כלליה וחוקיה

1

2

3

4

5

2.

חוקים הם דבר שניתן לפרשנות אישית

1

2

3

4

5

3.

חוקי המדינה הם דבר חשוב ויש לשמור עליהם

1

2

3

4

5

4.

כל האוכלוסיות שוות בפני החוק

1

2

3

4

5

5.

מוסדות המדינה (כנסת, בית משפט, משטרה) מתייחסים באופן שוויוני לכל האוכלוסיות

1

2

3

4

5

6.

גורמי אכיפת החוק מתייחסים באופן שווה לכלל האוכלוסיות במדינה

1

2

3

 4

5

7.

אחד מאבני היסוד במדינה דמוקרטית היא כיבוד החוקים והכללים

1

2

3

4

5

8.

לא תמיד צריך למלא אחר חוקי המדינה

1

2

3

4

5

9.

חוקי המדינה נועדו להגן על האזרחים

1

2

3

4

5

10.

חוקים משקפים את סדר היום של המדינה

1

2

3

4

5

11.

חוקי המדינה מתחשבים גם במיעוטים

1

2

3

4

5

12.

כשחוקי המדינה מתנגשים עם חוקי הדת והמסורת, יש לציית לחוקי הדת והמסורת.

1

2

3

4

5

13.

יש חוקים שלא צריך לקיים.

1

2

3

4

5

14.

בתי המשפט הם גוף חשוב לתפקוד המדינה.

1

2

3

4

5

15.

בתי המשפט אינם עושים צדק עם האזרחים.

1

2

3

4

5

16.

תפקידו העיקרי של השוטר הוא לעזור לאזרח ולהגן עליו.

1

2

3

4

5

17.

לאזרחים שאינם שומרים על החוק צריך לשלול מהזכויות.

1

2

3

4

5

18.

זכותו של כל אזרח להפעיל שיקול דעת אם לקיים את החוק או לא.

1

2

3

4

5

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

מאיר חטינה ומוחמד אל־עטאונה (עורכים), מוסלמים במדינת היהודים: דת, פוליטיקה, חברה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2018.

אבי שילון, תוגת השמאל, הוצאת כנרת-זמורה-ביתן-דביר (2018)

אמנון רובינשטיין שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל, הוצאת דביר, (2017)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©