חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית תישאול, חקירה, משטרה, תשאול, חוקרים פרטיים, חקירה משטרתית


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

59 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12214

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר ענת.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

תוכן עניינים

תוכן עניינים      

תשאול 

מניפולציות מקובלות      

סוגי מידע המושגים בתשאול       

הודאות שווא     

היבטים חוקיים  

חקירה  

רישום הודעות- כיצד על החוקרים לבצע את גביית ההודעה

הודעה על זכויות החשוד

רמת הלשון של הנחקר   

שפה שאיננה עברית       

פירוט העובדות המהוות את העבירה       

מועד התרחשות האירוע 

דרך קליטת פרטי המקרה           

סדר פנימי בהודעה        

רישום הודעה ע"י הנחקר

פירוט השאלות  

מחיקות, תוספות ותיקונים          

רישום שעות התחלה, הפסקות וסיום       

מיצוי החקירה - סיום וחתימה     

חוקרים פרטיים 

אתיקה מקצועית

התאמנות בחקירות פרטיות        

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-       

חקירה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-     

פגיעה בפרטיות 

ראיות שהוצגו במהלך התשאול   

נוכחות אחרים בחקירה  

שיטות חקירה. המשטרה. תשאול

ניהול חקירה משטרתית 

שיטות חקירה   

סיום חקירה משטרתית  

הסדרת החקירה המשטרתית     

תיעוד חזותי וקולי של חקירת חשודים ואופן השימוש בו     

השוואה לעולם  

בריטניה           

ארה״ב 

אילינוי  

ויסקונסין          

דיני ראיות : היבטים חוקתיים ופליליים     

כללי הכשרות    

כללי הקבילות   

הקשר בין כללי הכשרות ובין כללי הקבילות          

פרשת פרחי – ראייה להיחלשותה של הלכת יששכרוב?     

סיכום   

ביבליוגרפיה      

 

תשאול הוא ראיון פנים-אל-פנים, בעל-פה, הנעשה כחלק מחקירה פלילית וחקירות דומות לה, לרבות חקירה משטרתית, חקירת מס ואיסוף מודיעין צבאי. בתשאול, המתשאל מנסה להפיק מהמתושאל מידע תקף, גם אם המתושאל לא התכוון מלכתחילה למסור אותו למתשאל.

 

התשאול הוא אחד מכלי החקירה הפלילית אך אינו היחיד בהם. לצדו קיימים, למשל, גביית הודאה בכתב, מסדר זיהוי, חיפוש ותפיסה, בדיקות פורנזיות וזיהוי פלילי. המתושאל עשוי להיות חשוד בעבירה, קורבן לעבירה, עד לעבירה או כל אדם שעשוי להיות לו קשר למאורע הנחקר.

מטרת הביניים של המתשאל, שמסייעת בהשגת המידע התקף ובהערכת תקפותו היא אבחון המתושאל. האבחון מזהה סימנים לאמירת אמת ושקר ומתחקה אחר האישיות, האינטרסים והמניעים של המתושאל כמו גם אחר סוג הלחצים שיש להפעיל עליו. בכל שיטת תשאול מופעלת מידה של לחץ, בגבולות ההתנהגות הסבירה, החוק וכללי האתיקה המקצועית. ככלל, מתבססות הטכניקות על פנייה להגיון ולרגשות, והכול על-פי נסיבות העבירה, מיהותם של הנחקר והחוקר, והנסיבות בהן מתקיימת החקירה.

 

הצלחתו של התשאול תלויה בשני הצדדים - המתשאל והמתושאל. דהיינו, כמות המידע המופקת בתשאול, כמו גם חשיבותו ותקפותו תלויה הן ביכולות של המתשאל והן באלה של המתושאל. התשאול הוא מקצוע הכולל מיומנויות הניתנות ללמידה ולרכישה בעזרת התנסות, כמו גם כישרון בסיסי. הליך התשאול מוגבל גם במשאביו וסמכויותיו של המתשאל.

 

הטכניקה הנלמדת ביותר בצפון אמריקה היא של ג'ון רייד. הטכניקה מבוססת על תשעה שלבים דינמיים ובעיקרם התגברות על התנגדויות הנחקר.

 

מבחינת לוח הזמנים, תהליך התשאול כולל בדרך כלל ארבעה שלבים עיקריים והם:

 

תכנון והכנות

הבאת הנחקר

מהלך התשאול

הערכה והפקת לקחים

עם זאת, במקרים רבים יחולו שינויים בסדר שני השלבים הראשונים, לדוגמה באירוע בלתי מתוכנן, מבחינתו של החוקר, כמו תפיסת חשוד "על חם". במצב כזה, תושלמנה המטלות החסרות בדיעבד, או במקביל למהלך התשאול, על ידי החוקר עצמו או על ידי עמיתיו.

 

חוקר פרטי הוא אדם העוסק באיסוף מידע על הזולת במסגרת אזרחית עבור לקוחותיו.

 

חוקרים פרטיים עוסקים במגוון תחומים, ובהם: הונאה, אישות (בגידה/גירושים), איכון (איתור אנשים), איתור רכוש, ריגול עסקי, חקירות ביטוח, חקירות כלכליות, חקירות בתחום הפלילי, חקירות בתחום הנוער, חקירות מגזר, מעקבים, מהימנות עובדים ועוד.

 

לצורך ביצוע עבודתו, החוקר הפרטי נעזר בציוד ייעודי מתקדם ממיטב הטכנולוגיה הקיימת והמתפתחת ומאגרי מידע שונים. החוקרים הפרטיים פועלים בכפוף לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ומחויבים לעבוד על פי כללי אתיקה מחמירים.

בישראל מוסדרת פעילות החוקרים הפרטיים באמצעות חוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה, התשל"ב-1972.

 

הקריטריונים לקבלת רישיון חוקר פרטי בישראל הם התאמנות בחקירות (התמחות) במשך 3 שנים במשרד חקירות, תחת פיקוחו האישי של מנהל המשרד ובאישור המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה במשרד המשפטים. בסיום תקופת ההתאמנות יש לעבור מבחן הסמכה של משרד המשפטים.

 

לקבלת רישיון בעל משרד חקירות יש צורך לצבור ותק של 5 שנים כחוקר פרטי מורשה, להגיש בקשה למשרד המשפטים ולקבל את אישור הוועדה הנ"ל. חוקר פרטי שאינו מחזיק ברישיון לניהול משרד חקירות אינו רשאי לקבל עבודות מלקוחות פרטיים. רישיון החוקר הפרטי מקנה לו את הזכות לעבוד במשרד חקירות מורשה.

 

רישיון לחוקר פרטי ניתן לשנה אחת בלבד. מדי שנה יש לחדש הרישיון לשנה נוספת וזאת במידה ולא הוגשו תלונות כנגד החוקר ולא נפתחו הליכים פלילים כנגדו.

 

סוגי חקירות פרטיות

חקירה סיעודית, החוקר הפרטי מתחקה אחר מבוטחים הטוענים למצב סיעודי ובודק האם עומדים מבצעים פעולות "כישורי חיים" כגון הליכה, מעברים, אכילה, לבוש ושמירה על סוגרים.

חקירת איתור / איכון, החוקר הפרטי מבצע לחקירה לאיתורו של אדם.

חקירה תפקודית, החוקר הפרטי מתחקה אחר פעולותיו הפיזיות של אדם, בדרך כלל מבוטח הטוען למצב פיזי או נפשי מסוים כדי לאמת או להפריך טענותיו.

חקירת מעקב, החוקר הפרטי מתחקה אחר אדם כדי לתעד סדר יומו ועיסוקיו הכלליים. מעקבים נעשים בחקירות אישות כמו גם בחקירות ביטוח שונות.

חקירה כלכלית, החוקר הפרטי אוסף מידע אודות אדם או גוף אחר לבחינת יכולותיו הכלכליות נכסיו וחובותיו.

דיבוב, שיטה לתחקור נחקרים לקבלת מידע בעורמה על ידי שידול ו/או שכנוע לקבלת מידע לשא מעוניין למסור. המתוחקר לא יודע שלפניו חוקר פרטי.

תשאול, שיטת חקירה לקבלת מידע ממתוחקר מאופן פרונטלי, המתחוקר יודע שלפניו ניצב חוקר פרטי.

מצגת תישאול, רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

דורון מנשה התאוריה של דיני הראיות (עורך: גיא סנדר, הוצאת פרלשטיין גינוסר, 2017).

דורון מנשה ואייל גרונר מהות הספק הסביר (הוצאת נבו, 2017).

לרנאו, חגית. (2016). עבריינות ואכיפת חוק. חיפה: הוצאת פרדס.

אסתר חיות "גבולות המשפט", ספר אדמונד לוי (2016)

יאיר צפורי שטר משטר משטרה, הוצאת אופיר, 2014.

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת תישאול, רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©