חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית גלובליזציה במערכת החינוך, השפעת הגלובליזציה על מורים, תלמידים, תכניות לימודים, הישגים


32 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12203

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר ענת.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת הגלובליזציה על החינוך?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא

פרק 1: תהליכי הגלובליזציה

1.1.הגדרת הגלובליזציה

1.2. חינוך וגלובליזציה

1.3.המרכיב הטכנולוגי בגלובליזציה

1.4: הגורמים המשפיעים על הגלובליזציה במערכת החינוך

1.5: יתרונות וחסרונות של שילוב הגלובליזציה במערכת החינוך

פרק 2: השפעת הגלובליזציה על תהליכים חינוכיים

2.1.תהליכים חינוכיים ומרכיביהם

2.2. השפעת הגלובליזציה על מורים

2.3. השפעת הגלובליזציה על תלמידים

2.4. השפעת הגלובליזציה על תכניות לימודים

2.5. השפעת הגלובליזציה על הישגים

פרק 3:דיון, סיכום ומסכנות

פרשנות ודעה אישית

ביבליוגרפיה

 

עידן הגלובליזציה גרם לכך שהעולם עבר תהליכי שינוי עצומים. עבודה זו בדקה את השפעת תהליכי הגלובליזציה על מערכת החינוך: על המורים, על התלמידים, על תוכנית הלימודים ועל הישגים אשר גרמו לבדיקת כשירותו הגלובלית של המורה, ובסופו של דבר תיתן מענה לשינויים המאפיינים עידן זה.

תהליכי הגלובליזציה הובילו לכמה שינויים מרכזיים:

ראשית, הפער שנוצר בצורה מהירה בין מערכת החינוך לבין המציאות החדשה שבה היא פועלת, הפך את מערכת החינוך לחסרת יכולת פונקציונאלית כלומר היא לאן יכולה למלא את תפקידה ההולם למציאות החדשה, ולהתמודד עם השינויים החדשים. (איל, 2018)

שנית, תלמידי המחר שחיים בחברה משתנה במהירות, עתירת טכנולוגיה, חייבים לפתח כמות ידע גבוהה ולמידה עצמית ברמה גבוהה.המחשב גרם לכך שתלמידי המחר ורכשו ידע במהירות מדהימה, והפכו לשכנים קרובים לכל הנמצאים בעולם היכן שיהיו. ועל כן תפקידו של בית הספר כיום להכין את תלמידיו לעולם חדש תוך שימת דגש להשפעות הישירות והעקיפות על מערכת החינוך.

המידע הרב שמספק עידן הגלובליזציה מצריך מהתלמידים להפעיל כישורי חשיבה ביקורתית, אחריות אזרחית וקבלת החלטות נבונה, ושינוי מטרות החינוך (הפרז). העידן החדש מחייב את המורה להיות מקצוען השולט בידע, במטרות ההוראה וביעדיה, עליו לפתח בתלמידיו מערכת ערכית וביקורתית ולכוונם לאינטראקציות עם ידע וניהול מידע, תוך שימוש מושכל בטכנולוגיה החדשה.

שינויים ארגוניים במערכת החינוך ובתכנית הלימודים, חייבו גם שילוב שיטות הוראה חדישות: עבודות חקר ושימוש במחשבים ועוד (סלומון).

הכרות והתנסות המורים עם השינויים החדשים, עוזרת ליצירת שינוי בתפיסת המורים את תפקידם, וגורמת לחשיבה מחודשת כלפי יצירת דמות חדשה של הבוגר הרצוי בעידן הגלובלי החדש, דבר שמצריך בניית מסגרת של השתלמות למורים, שמטרתה לקדם תהליכי שינו. ושינוי בתפיסת המורים את עצמם ואת תפקידם.

יש הרואים בגלובליזציה איחוד העולם החופשי (זלום), ואחרים ראו בה אוייבת השפה הערבית . (איל, 2018)

ברמה אישית, אני רואה שבתי הספר הערביים בישראל בהרכבם הנוכחי, ובתוכניות הלימודים הקיימות אינם מוכנים דיים ליישום הגלובליזציה, מאחר שהמורים הערביים עדיין לא הפנימו אותה על כל דרישותיה, לרבות מעטים מתוכם, דבר שמעיק עליהם לפעול לפיה בבתי הספר.

רב התלמידים הערביים בישראל מוסלמים ונוצרים, גאים בדתם ובמורשתם, ואינם יכולים לוותר עליהן. דבר שמקשה עליהם לקבל את הגלובליזציה, כך שקשה מאוד לחבר בין שני ניגודים אלה.

אנו יכולים להפיק את מירב התועלת מהגלובליזציה, מהאמצעים הטכנולוגיים, ולהעזר בהם בהוראה. ולמרות האמצעים המעטים הקיימים בבתי ספר אלה, יכולים אנו להשתמש בהם לאחר תרגול ואימון.

הגלובליזציה הצליחה להפוך את העולם ל "כפר אחד". בפני תלמידינו נפתחו עולמות ומלואם, בהם רכשו ידע חיובי ושלילי, דבר שיצר קונפליקט בתוכם.

תפקידה של מערכת החינוך להרחיק מהתלמידים כל נזק חברתי ולימודי . נשאלת השאלה: האם ביכולתו של המורה הערבי לעמוד במשימר זו? האם הוא הכין את עצמו כך שיהיה מסוגל לעשות כן?

על-כן, חובה עלינו לקבל את אמצעי הגלובליזציה, וכל אשר היא מביאה. להבין את כל מה שטמון בתוכה, כדי שנוכל להיות ערים, ליתרונותיה וחסרונותיה, ובו בזמן להאמין בעוצמתה ובכוחה של שפתנו הערבית, ויכולתה לזרום עם ההתחדשות, ובכך נוכל להגן על זהותנו הערבית, ולשקוד על הקמת מנגנון חינוכי מודרני וחדשני, הכנת תוכניותותכניםלימודיים ערביים,הוראת המקצועות הרבים בשפה הערבית, חיוב התקשורת הערבית להשתמש בשפה הערבית התקנית בכל התוכניות, ולדאוג למחקר מדעי הולם מבלי לפסול את הגלובליזציה ואת אשר היא מביאה.

על רקע זה אני חושבת שעלינו לחנך לכמה זהויות שלמרות שיש ביניהם מתחים: זהות אישית, זהות קהילתית, זהות לאומית וזהות אזרחית. החינוך הגלובלי צריך לחזק את הזהות האזרחית-עולמית והלאומית גם יחד. כל הזהויות האלה אינן סותרות, אך הן משלימות האחת את השנייה, זאת במהלך של מאומץ תרבות וחינוך. כן חובה לעשות מהלך של יצירת זהות גלובלית סובייקטיבית שתעזור לנו להתמודד עם המציאות הגלובלית החדשה. שילוב בין זהות לאומית וגלובלית אינו דבר סותר כיוון ששתיהן נובעות מאותה מערכת ערכים, חינוך שמתבסס על ערכים דמוקרטים, זכויות אדם, צדק חברתי ואחרות הוא חינוך לאזרחות גלובלית.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

נדב איל, המרד נגד הגלובליזציה, משכל- הוצאת ידיעות ספרים (מאי 2018)

מברך, מרים. מנהיגות חינוכית בגיל הרך. מכון מופ"ת, (2017)

וינברגר יהודית, חינוך בעידן של אי-ודאות . הוצאת רסלינג, 2016.

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©