חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית עובדי קבלן, חוק להגברת האכיפה, שוויון עובדים של חברת קבלני כח אדם, העסקה שוויונית, זכויות עובדים, עובדים מקצועיים,

32 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12202

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר ענת.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

האם קיימת העסקה שוויונית של עובדי קבלן ?

תוכן עניינים

הקדמה       

מבוא 

חוקי עבודה בישראל       

מיקור חוץ   

עובדי קבלן – עובדים עניים      

אי שוויון בהעסקת עובדים מקצועיים ועובדים לא מקצועיים      

שוק העבודה בישראל – שימור יחסי כוחות – העוני

חקיקה ופסיקה למען העובדים ה"שקופים"  

פס"ד שמואלוב איילת נ' משה פרנס    

פס"ד א. דינמיקה שירותים בע"מ

החוק להגברת האכיפה   

אחריות אזרחית   

אכיפה פלילית       

משפט משווה

סיכום         

רפלקציה אישית   

ביבליוגרפיה

 

בשנים האחרונות התקבלו בישראל מספר רב יחסית של החלטות שיפוטיות אשר שינו את פני עולם העבודה. שוק העבודה בעידן הגלובלי עובר שינויים מידי יום, וככל הנראה עדיין מושפע מהמשבר הכלכלי שפקד את העולם ופגע גם בישראל. בשנות התשעים של המאה הקודמת. כיום התנאים הכלכליים חברתיים מעמידים אתגר גדול בפני המשק הישראלי ובפני מעצבי המדיניות החברתית כלכלית. אתגרים שאם נשווה אותם לימי קום המדינה החדשה ובעת היווסדו של הישוב הישראלי בארץ ישראל על ידי זרמי עלייה שונים מכל רחבי הגלובוס, נמצא שבמובנים מסוימים יש דמיון לתקופה זו שאנו עוברים בימים אלו.

היום את זרמי העולים היהודים, מחליפים במידה מסוימת עולים חדשים שהעברית אינה שגורה בפיהם, בעיקר מארצות לא מערביות ופחות מפותחות, אנשים שהם פליטים עם מעמד או בלי מעמד מארצות המצויות במלחמה כמו סודן ואריתריאה, אנשים שהם מהגרי עבודה בהצהרה וכמובן עובדי קבלן המועסקים בחוזים אישיים ללא שיוך קיבוצי, ללא מטריית ההגנה של האיגודים המקצועיים וללא הגנה חוקית חוזית על זכויותיהם ותנאי העסקתם. אנשים אלו מהווים בימים אלו במדינת ישראל את הכוח המרכזי של העבודה ברב ענפי המשק.

למרות שבית המשפט העליון מעורב בכל מאודו בפיתוח משפט העבודה האישי כאשר הוא מתערב בניסיון לעגן את זכויות העובדים הללו ולהגן עליהם מפני תנאי העסקה מנצלים ופוגעניים שלא בתום לב ומתוך אינטרס בלעדי של מעסיק שאינו משתמש ישירות בשירותיהם אנו מתקשים לראות בפועל שינוי ממשי במצב תעסוקת עובדי הקבלן. [1]

היום יותר מתמיד אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של ארגונים מהמגזר הפרטי והציבורי הפועלים למען שיפור איכות החיים של אנשים בקהילה הישראלית באופן וולונטרי, בעיקר של אלו שמצויים בפריפריה חברתית וגיאוגרפית שהינה גם פריפריה סימבולית המסמנת ומסמלת את החומה ההולכת וגבהה בין מרכז לפריפריה בין עשירים ועניים בין עובדים מאוגדים ומוגנים לבין עובדים שקופים ללא זכויות ותנאי העסקה יציבים כאלו שכנראה לעולם לא יוכלו לצאת באמת ממעגל העוני ההולך וסוגר עליהם ומותירם חסרי אונים אל מול השיטה הכלכלית שאותה מכתיבה המדיניות הממשלתית. שיטה המייצרת זירה תעסוקתית בתוכה ישרדו רק החזקים והחזקים קצת יותר יצליחו לצוף מעל המים, בעוד החזקים שהם הטייקונים התעשיינים בעלי הכוח והשררה ימשיכו להתעשר יותר ויותר ולהיות מנותקים מהעוני הזוחל ומכסה כל פינה במקומות הנמוכים של המדרג החברתי בישראל.

גם העמותות המתנדבות שנכנסות מידי יום למקומות בהם הייתה אמורה להיות אחריות ופיקוח מצד המדינה כבר החלו להתפרסם בבחינת הגולם הקם על יוצרו כאשר מסתבר שרבים מהתרומות עליהם הם מתבססים ומתקיימים משמשים לתשלום מושחת למנגנון בירוקראטי מפלצתי ולראשי העמותות למנכלים ועוזריהם.

בימים אלו מפורסמת ישראל כמובילה במדד השחיתות הציבורית (CPI), בעולם המערבי וכמובילה באי השוויון במדינות ה CEOD.

קשה שלא לכרוך נתונים אלו לנעשה בעולם העבודה הישראלי בו רק בשנים האחרונות החלו לדבר על עובדים עניים. עובדים מבוקר עד ליל המשתכרים שכר מינימום ואינם יכולים להתפרנס ולפרנס את משפחותיהם. עובדים המועסקים במעין שוק עבדים מודרני ואולי פוסט מודרני שמזכיר תקופות חשוכות בהיסטוריה העולמית.

מתוך הנושאים והסוגיות אשר עולים בעבודה זו, ניתן ללמוד שגם הניסיונות להתמודד עם הפרצות והחולאים של שוק עבודה עם קבלני כוח אדם מחד ועובדים מאוכלוסיות מוחלשות מאידך, לא נאכפים על פי חוקי העבודה, חוקי המגן וצווי ההרחבה.

גם עובדים מקצועיים בעלי תארים אקדמאיים העובדים דרך חברות כוח אדם נמצאים מקופחים בזכויותיהם, תנאי העסקתם ותנאי שכרם. המעסיק המשתמש אינו מוכן להתחייב להסכמים קיבוציים והניסיונות לאכיפת החוקים והפיקוח עליהם אינם צלחים. איך שלא נסתכל על שוק העבודה בישראל, קשה שלא לראות באופן בולט הן את פערי השכר, פערי הביטחון הסוציאלי ובפירוש את הבדלי המעמדות בין אלו הנמצאים בתחתית הפירמידה לבין אלו הנמצאים במרומיה ממש כמו אלו שנמצאים בתחתית שרשרת המזון ואלו שבראשה.

גם ממשית וגם סימבולית שוק העבודה בישראל בדומה לשוק העבודה הגלובלי כולו מורכב מעבדים ונגידים, מורכב מחסרי זכויות ובעלי זכויות, בין עובדים עניים הנמקים בתנאי עבודה נוראיים, לבין אלו המתעשרים מעבודתם ושאינם יכולים להבין משמעותו של עוני ומשמעותו של רעב.

על פי הגישה הסוציאל ליברלית, אין ספק שיש לנו משק חופשי. אך גם במשק חופשי אין סיבה לדעתי שעובדים לא יוכלו להתאגד בחופשיות ולשמור על זכויותיהם.

על פי ראייה סוציאליסטית קלאסית אין ספק שמדובר במשק עבודה המושתת על יחסי ניצול מחפירים.

ועל פי המדיניות הניאו ליברלית הנהוגה כיום אין גם ספק שהרעב הממשי והמטאפורי של העובדים בתחתית, בשוליים אלו המודרים ומוחלשים אמנם הופך אותם לעודים אשר נמצאים בסכנת הכחדה מבחינת אנושית מבחינת השמירה על אנושיותם וכבודם מצד אלו שלהם ולמושגים כמו ערכים דמוקרטיים ערכי שוויון ערכי כבוד האדם וכדומה אין ולא כלום.

בימים אלו העוני בישראל הולך וגדל, שוק העבודה הופך יותר ויותר לשוק מנצל המאפיין משטרים אפלים ולא דמוקרטיים. השחיתות הציבורית לדעתי קשורה לכך במישרין והסכנה שה"גולם יקום על יוצרו" קרובה מתמיד. עוני שווה פשיעה שווה סכנה לכל אדם גם לאלו בראש הפירמידה שמתגוררים במגדלי יוקרה ואינם מורידים את מבטם לעם העסוק בלהעשירם והממשיך עדיין לאפשר להם לשמור על אורח חיים מושחת ומנותק מהביצה הטובענית החברתית של המעמד הבינוני והמעמד הנמוך העני בישראל. [2]

לדעתי חובה עלינו ליצור מארג כוח חזק דווקא סביב העובדים החלשים. למרות האינטרסים של בעלי ההון ומעט המשפחות השולטות על מדינת ישראל. חייב להיות מארג עובדים מאוגד שיחזיר לעובדים אלו כוח לשפר את תנאי העסקתם ולדרוש תנאים הגונים. העובדים יכולים להיעזר בתקשורת, להיעזר בהשבתה לנסות ולהקים כוח פוליטי למרות שגם לכוח פוליטי יש נטייה להסתאב ועלול להיות גם הוא חרב פיפיות באם חלק מהאנשים יושחתו על ידי הכוח ויפנו עורף לעובדים אותם עליהם לייצג.

הדרך לייצג את העובדים היא לשמר את ערכי הדמוקרטיה ולהילחם בשחיתות הציבורית שברובה מתנהלת על גב עובדי הקבלן העובדים השחורים. [3]

לסיכום הדיון מהחומר העולה בעבודה זו אין לי ספק שאנו ניצבים אל מול בעיה רצינית שקשה למגרה בתנאי השוק הגלובלי הנוכחי. מעסיקים רבים בעיקר ממפעלים קטנים יותר מוצאים עצמם בתחרות בלתי אפשרית עם שווקים ומפעלים מאד זולים כמו בסין . ברחבי העולם ישנם מפעלים בתנאי ניצול מחפירים, מבוגרים, צעירים ואפילו ילדים, כאשר הניצול הנורא בארצות אלו מביא לצורך קיומי של מפעלים שונים להתקיים על ידי הוזלה וייצור מוצרי צריכה זולים מאד.

לאחרונה בתוכנית "המערכת" בהנחיית מיקי חיימוביץ אשר שודרה בערוץ 2, הוצגה גם המצוקה הגדולה של העובדים העצמאיים בישראל. אלו אשר ניסו לפתוח מפעלים, לעסוק ביזמות עסקית, בעלי מסעדות, מפעלים קטנים ופרילנסרים במקצועות שונים כמו, צילום, תקשורת ועוד. מצוקתם של אלו האמורים אף הם להעסיק עובדים נשמעה קשה מאד. אף הם דיברו על מדיניות חברתית שאינה מעגנת את זכויותיהם בעולם העבודה, על העלויות הגבוהות שהם משלמים כמיסים, לביטוח לאומי ולעובדים, כאשר הם עצמם נותרים ללא זכויות פנסיוניות, דמי מחלה וללא ביטחון סוציאלי מינימלי כאשר הם עצמם מתמוטטים עקב תנאי השוק או עקב גורמים חיצוניים כמו, אינתיפאדה, מלחמות, שיפוצים עירוניים שחוסמים את הדרך להגיע לעסק שלהם, כאשר הם אינם מפוצים גם אם הם נופלים למשכב, נפצעים או נפלטים ממעגל העבודה.

המציאות קשה. גם הניסיון לשים את המעסיקים והמועסקים משני צדי המתרס כעשירים ועניים אינו מדויק. עם זאת אין ספק שכניסת גורם שלישי בין עובד למעסיק לא באמת מייעל את שוק העבודה אלא "נתח, נוסף נגזל מהעובד, פוגע בזכויותיו וכל זאת בחסות המדינה שלמרות החקיקה ההוגנת והמתקדמת לא באמת אוכפת ודואגת לכבד את החוקים ולכבד את בני האדם שקופים או לא שקופים כאחד.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

מרדכי מירוני "התפתחויות ומגמות במשפט הקיבוצי" דין ודברים,חיפה, אונ' חיפה
השופט מנחם גולדברג, עו"ד נחום פינברג דיני עבודה, הוצאת סדן, מעודכן ספט' 2017

Shlomit Yanisky Ravid "Privacy within the Virtual Workplace: The Entitlement of Employees to a Virtual “Private Zone” and the "Balloon" Theory", 2017

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

משפט משווה


סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

בעל הבית השתגע!

מבצע  2019

הנחה על כל העבודות

קופון ZZV

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

 כשכתוב שהעבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת הכוונה לשנת 2018

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

  היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

youbank ,skiratsafrut ,the-source ,professor, studenteam, smarter, MyBA, seminarionit, academit

  הם מאגרי עבודות אקדמיות שמציעים תנאים פחות טובים לסטודנטים מאשר מאגר זה

פשוט לשלוח העבודה האקדמית בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנבצע בה הגהות, נעדכן אותה

ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

 שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית

ktiva1234@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

avodot123@gmail.com

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר


avodot123@gmail.com

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©