חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית קנאה ספרות, תימה הקנאה "הרופא וגרושתו" עגנון,"אלברטין איננה" מרסל פרוסט, קינאה, יצירות ספרותיות, תימות, תמות, ת


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12198

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר ענת.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תימת הקנאה בספרות ("רופא וגרושתו" מאת ש"י עגנון וב"אלברטין איננה" מאת מרסל פרוסט)?

תוכן עניינים

מבוא                                                                           

פרק דיוקן המספר כגבר קנאי                      

מה בין קנאה באדם לקנאה לאדם?

האני המספר                                                    

האני הקנאי                                                     

פרק הנוכחות הנעדרות                                              

 דינה הזמנה למסע בנפש המספר            

 אלברטין – "הישות החמקמקה"            

 פרק על הקנאה                                                          

 הצלע השלישית                                                                                    

 הפקיד המאהב כאובייקט השלכתי                                             

 הנשים בחיי אלברטין                                                               

 כליאה וכליאות 

 הפקיד האסיר סובלימציה להרג היריב                

 אלברטין כאובייקט לחקירה סמיוטית                 

 הטקסט הפנימי                                                

 החלום כמפתח להבנת העצמי     

 המכתבים כראי להפכפכות הנפש                          

 קנאת הגברים – קווים לדמותה                          

 הכל כחפץ האדם ורצונו?           

 מפליא איך הקנאה מכלה את זמנה

 סיכום ומסקנות

 ביבליוגרפיה                                                               

 

ענינה של עבודה זו הוא השוואת תימת הקנאה בסיפורים הרופא וגרושתו מאת ש"י עגנון[1] ואלברטין איננה מאת מרסל פרוסט. שני הסיפורים היוו חלק מרומנים גדולים של הסופרים. הרופא וגרושתו עובד לסיפור עצמאי מתוך סיפור לווי ברומן אורח נטה ללון ואילו אלברטין איננה הוא עיבוד של פרק אחד ברומן בעקבות הזמן האבוד.

הקנאה, רגש עוצמתי ראשוני ואוניברסלי המניע אותנו ומעכב אותנו בו זמנית[2], מרתקת אותי מאד. בעבודת ההשוואה בין שני הסיפורים מצאתי אפשרות נוספת לבחינתה של הקנאה על כל צבעיה ורבדיה, כפי שעולה מתוך כתביהם של שניים מגדולי הסופרים של המאה ה-20 - ש"י עגנון ומרסל פרוסט. שניהם עוסקים בכוחה של הקנאה "ההופכת למידת דין מכלה", כדברי הלל ברזל[3], לא רק ביצירות אלה אלא ביצירות נוספות שלהם כמו גבריאלה ופנים אחרות של עגנון וכמו אהבתו של סוואן של פרוסט.

במאמר "האם עגנון קרא את פרוסט" מעלה דן מירון שאלה בדבר טבעו של הרומן אורח נטה ללון, אשר נכתב בשיא המהלך המודרניסטי בכתיבת עגנון, כרומן פרוסטיאני וכדבריו: "רומן שבו התמסר הסופר להעלאה מפורטת של התודעה על נפתולי תנועתה האסוציאטיבית ברוח הסיפורת המודרניסטית של התקופה"[4]. הגם שנטייתו לענות לשאלה בשלילה, עדיין, שני הרומנים עוסקים בזיכרון ובשחזור הזמן מחדש וכך גם שני הסיפורים מתוכם, אשר עברו עיבוד והתאמה על מנת שיעמדו ברשות עצמם כסיפורים עצמאיים. האם העוגיות החומות שנתנה פריידא למספר באורח נטה ללון הן מחווה לעוגיות המדלן שנתנה דודה לאוני בקומברה של פרוסט? אין לדעת, אך אין ספק שיש בכוחו של ריח שכזה להעלות את זיכרון הילדות ואת אמא: "הריח הזה אינו עצם ואינו גוף ואין בו ממשות של כלום...דומה היה עליו כאילו חזרו נעוריו והרי הוא שרוי אצל אמא"[5] (אורח נטה ללון, 193). בהמשך נראה כי הפסיכולוגיה מוצאת את שורשי הקנאה בקשר הזה שבין הילד לאמו.

 

הרופא וגרושתו הוא סיפור וידוי רטרוספקטיבי המסופר לנמען תוך סיפורי, ידידו של הרופא . סיפור המעשה מתרחש בוינה בתקופת מלחמת העולם הראשונה והרופא מספר לידידו בפרספקטיבת השנים את סיפור נישואיו ופרידתו מדינה אחות בית החולים. אלברטין איננה הוא סיפור מעין אוטוביוגרפי המתרחש בפריז של תחילת המאה ה-20. הסיפור פותח בעזיבת אלברטין את המספר ומתאר את ניסיון המספר להשיב אליו את אהובתו אותה כלא במשך תקופה בביתו עד שברחה. הרופא וגרושתו נפתח בנישואין ומסתיים בגירושין ואלברטין איננה נפתח בפרידה בין בני זוג ומסתיים בפרידה מאהובה מתה. שני המספרים לא מסגירים את שמם ואנו יודעים עליהם מתוך הרומנים אליהם הסיפורים שייכים : הרופא המספר הוא קובה מילך והמספר באלברטין איננה הוא מרסל פרוסט.

כבר מכותרות הסיפורים אנו חשים את נוכחותן ובו זמנית את העדרן של הגיבורות. ברופא וגרושתו הגיבורה והרופא גרושים אך השימוש בצורת השייכות "גרושתו" מסגיר את תחושת הבעלות של הגיבור על אשתו לשעבר. הכותרת אלברטין איננה ממחישה את תחושת האין, החסר - אלברטין איננה למישהו. בשתי הכותרות מתקיים מפגש בין היש לבין האין, נושא שהוא בבסיס רגש הקנאה. שני הסיפורים רוויי רגשות קנאה תהומיים של הגיבורים לאהובותיהם המעבירים את המספרים על דעתם וטורפים את חייהן של הגיבורות.

בעבודה זו אני מבקשת לחפש קווי דמיון בין קנאת הרופא לדינה לבין קנאת מרסל לאלברטין.

בעבודה שלושה פרקים. הפרק הראשון שכותרתו דיוקן המספר כגבר קנאי יוקדש להגדרת הקנאה, בדיקת הגישות אליה במרחב ההיסטורי –תרבותי ולשרטוט דיוקן המספר כגבר קנאי .

הפרק השני שכותרתו הנוכחות הנעדרות יוקדש לנשים דינה ואלברטין ולדרכי התמודדותן עם קנאת הגברים אליהן. הנחתי היא ששתי הנשים בלתי מושגות ותחושה זו היא המניעה את הגברים לקנאה בשני הסיפורים. הצורך של הגברים בבעלות עליהן גובר ככל שהן בלתי מושגות, מסתוריות, שותקות או משקרות.

הפרק השלישי שכותרתו על הקנאה יוקדש לצלע השלישית במשולש האהבה-קנאה: הפקיד, יריבו של הרופא והנשים בחיי אלברטין, "יריבותיו" של מרסל. פרק זה אף יעסוק במוטיב הכליאה החוזר בשני הסיפורים ובטקסטים הפנימיים של הגיבורים הבאים לידי ביטוי בחלומו של הרופא ובמכתבי מרסל ואלברטין. אנסה לבדוק עד כמה היריב הוא פרי דימיון ומהווה אובייקט השלכתי ועד כמה הוא מציאותי. הנחתי היא שבשני המקרים היריבים מהווים אובייקט השלכתי של המספר ומעוררים בו רגשות הזדהות ודחייה בו זמנית. לסיכום אשרטט קווים לדמותה של קנאת הגברים בשני הסיפורים.

השערתי היא שניתן למצוא קווי דמיון בין הסיפורים ביחס לקנאה. שני הספרים נכתבו במחצית הראשונה של המאה ה-20, זירת ההתרחשות היא אירופה המודרנית בה מתמודד האדם עם המעבר לעולם חדש ופחות שמרני. רעיונות פמיניסטיים קנו להם אחיזה תרבותית, הנשים נתפסות כעצמאיות יותר ויכולת הגברים לשלוט בהן נסדקת. אלה שנים של מתירנות מינית גוברת והולכת ונשים כמו אלברטין ודינה חיות תקופה זו במלואה: דינה מתוודה שהיו לה דברים עם גבר אחר לפני הנישואין ולאלברטין מערכות יחסים עם נשים אחרות.

אלא שהקנאה, הרגש הקדום "המלווה אותנו במבט עיניה הירקרק מן העריסה אל הקבר"[6], חזקה מכל וקשה כשאול, מוליכה את גיבורי הסיפורים להרס עצמי ולאובדן. שני גיבורי הסיפורים מעידים עד כמה כוחה רב: מרסל אומר כי "כדי כך הקנאה, שבאהבה היא שוות ערך לאובדן כל אושר, קרובה לליבנו לאין ערוך מאובדן שמנו הטוב"[7] והרופא מנגד אומר:"אנשים משכילים אנו, בני אדם מודרניים,מבקשי חופש, לנו ולכל באי העולם ולמעשה גרועים אנו מכל מחזיקי נושנות"[8] .

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

יאיר קורן-מיימון, יחסי מטפלים-מטופלים ביצירותיו של ש"י עגנון, רסלינג, 2015.

 Court, Deborah. Qualitative research and intercultural understanding : conducting qualitative research in multicultural settings. Abingdon, Oxon ; Routledge, (2018)

הלל ברזל, "קנאה על סף תהום", עלי שיח, 34, עמ' 33.

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©