חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית מיסגור תקשורתי, סיקור אירוע מוות הרב עובדיה יוסף, עיתונות חרדית מול העיתונות החילונית, יתד נאמן לעומת הארץ


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

24 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12197

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד

לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת 

במסרון/ווטסאפ (בלבד): 

052-8673055

או במייל: 

f0528673055@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


שאלת המחקר

כיצד מוסגר אירוע מותו של הרב עובדיה יוסף בעיתונות החרדית מול העיתונות החילונית?

תוכן עניינים

מבוא    

שאלת המחקר   

סקירת ספרות   

ש"ס כתופעה חברתית   

דת וחילוניות בישראל     

ש''ס והרב עובדיה         

מסגור  

.א. מסגור עיתונאי         

.ב. מסגורה של ש"ס       

'יתד נאמן' ו'הארץ'         

.א. 'יתד נאמן'    

.ב. 'הארץ'         

מתודולוגיה       

ממצאים ודיון     

מספר המשתתפים בהלוויה        

היקף השפעתו של הרב עובדיה יוסף       

מקומו של הרב עובדיה יוסף כמנהיג רוחני

היום שאחרי לכתו של הרב עובדיה יוסף   

סיכום   

רשימת המקורות           

 

מחקר זה בחן אירוע תקשורתי אשר סוקר באופן מקיף בעיתונות הישראלית. המחקר התמקד בהבדלי הסיקור בעיתונים המייצגים עולמות תוכן שונים ופונים לקהלים שונים. לשם כך נבחנו הסיקור התקשורתי והמסגור של אירוע מותו של הרב עובדיה יוסף בעיתון ''הארץ'' ו''יתד נאמן'' במסגרת זמן של שבוע בין יום לאחר הלווייתו ליום אחרי סיום השבעה.

מניתוח הידיעות עולה כי העיתונות הישראלית התמקדה בארבעה נושאים במסגרת סיקורה את מותו של הרב עובדיה יוסף:מספר המשתתפים בהלוויה, היקף השפעתו של הרב עובדיה יוסף, דמותוכמנהיג הרוחני, ושאלת ההתרחשויות הפוליטיות והחברתיות לאחר מותו. בשני העיתונים ניכר עיסוק רב של באירוע, שהתבטא באזכורו בכותרות ובעמודים הראשונים, כמו גם בפרסום של כתבות, ידיעות פרשנויות וטורים רבים. מצב זה מתכתב עם תיאוריית הבולטות, הטוענת כי הסיפורים הראויים יותר מקבלים סיקור בעמוד הראשי, זוכים לכותרות גדולות, ובעלי תדירות חזרה גבוהה, משום שכך בעצם העיתונאים משפיעים על דעת הקהל מתוך הבולטות שהם מעניקים לאירועים(לאפי).

בשני העיתונים התייחסו לאירוע כאל אירוע חשוב, מכיוון שש''ס היא תנועה פוליטית המערערת על השיח המקובל ועל האופנים המקובלים להבניית מציאות פוליטית בישראל, ומקבלת הכרה כשותפה בדיון המתמשך בדבר הזהות הקולקטיבית והתרבותית של המדינה (פישר). מקרה בוחן זה נוגד במרכיבים מסוימים את הפרדתו של ידגר בין שני קטבים של התקשורת והשיח העיתונאי ביחסם אל המסורת. ידגר טוען כי צד אחד של התקשורת תומך במסורת ומתפקד כמשרתה הנאמן, בעוד שהצד השני חותר תחתיה מתוך האמונה שישנו ניגוד מהותי בין המסורת והעיתונאות. מהמחקר הנוכחי, לעומת זאת, עולהכי למרות שניכרים ההבדלים במסגור בין שני העיתונים, וב"הארץ" הופיעו גם כתבות שכללו אמירות קשות נגד הרב עובדיה יוסף, העיתון לא הציג אותו ואת המסורתיות שאותה קידם רק באופן שלילי והופיעו בו חמלה והערכה רבה לדמות זו, מה שמקשה על הגדרת עיתון 'הארץ' כחותר תחת המסורת ונציגיה במקרה זה.

העיתונות הישראלית אומנם מסכימה באמירה המסגוריתכי מותו של הרב עובדיה יוסף הוא אירוע חשוב, אך ההבדלים בין העיתונים, שעלו המחקר, מחזקים את הטענה כי כלי התקשורת בוחרים זווית ודרך הצגה מתוך מבחר קיים, כדי להציג ''מציאות'' מסוימת (אברהם). מהממצאים ניכר שלשני העיתונים היתהבחירה שונה לדרך הצגת אירוע מסוים זה. אמנם, כאשר נקרא כל עיתון בנפרד, ללא השוואה לעיתון המקביל, נראה כי הכתבות יוצרות מבנה אחיד, הגיוני אשר נתפס כטבעי, אך כאשר ההתבוננות היא השוואתית בולטת העובדה כי קיימים שני דפוסים מקבילים, בעלי שוני רב. דבר זה עולה בקנה אחד עם טענתו של ידגר, על כך שדרך זווית סיקור מסוימת וחלקיקי מציאות נוצר דפוס סיפורי ופרשני, בעל היגיון ומבנה אחיד משלו.

בעוד שההתעסקות המרובה בעיתון 'יתד נאמן' באירוע מותו של הרב עובדיה נתפס כמובן מאליו, מכיוון ש'יתד נאמן' הוא העיתון הלא רשמי של הליטאים ושל ש''ס, ההתעסקות המרובה של עיתון 'הארץ'' בנושא זה, מחזקת את הגישה הפוסט-חילונית המדגישה את ההיברידיות ביחסים בין הקבוצות על בסיס זהות הדת. 'הארץ' המייצג במחקר זה את קבוצת החילוניים, אומנם נתפס כחילוני סתמי ואף כמסוכסך עם המסורת, אך בה בעת מייצג חילוניות, המושרשת בדת היהודית ובסמליה, ואינה מנותקת לחלוטין מתוכן דתי גם אם היא מתאפיינת במרידה בה (גודמן ופישר).

למרות ששתי זוויות ההסתכלות של שני העיתונים מראים כי האירוע חשוב, הממצאים מצביעים על הבדל מהותי ביחס לסיבה מדוע אירוע זה הוא אירוע חשוב. ניתן לראות ש'הארץ' רואה באירוע זה חשוב מתוך נקודת מבט פוליטית בעוד ש'יתד נאמן' רואה באירוע זה חשיבות יהודיתורוחנית. העיסוק הפוליטי של 'הארץ' סביב אירוע זה עולה בקנה אחד עם אמירתו של טסלר, על כך שהרב עובדיה יוסף התקבל כדמות בלתי מעורערת העומדת בראש ההיררכיה של האליטה הפוליטית של ש''ס, בעוד שמתחתיו ההיררכיה מטושטשת ואינה מוסכמת. בהתאם לאמירה זו, העיסוק הפוליטי ב'הארץ' סובב רבות סביב השאלה של ממשיכו הפוליטי וחוסר והוודאות המפלגתית של ש''ס. מכיוון שעיתון זה קם במטרה לייצג את חוגי המרכז, תוך גילויי אהדה לשמאל (מרדכי), נראה כי הוא נמנע מהעיסוק בפן הרוחני, ובוחר בפן הפוליטי מכיוון שמפלגת ש''ס הינה משמעותית בפוליטיקה הישראלית והיא בעלת השפעה רבה על סדר היום הישראלי.

לעומת הסיקור הפוליטי ב'הארץ', הסיקור ב'יתד נאמן' הוא קודם כל הילכתי-רוחני. זווית הסיקור אשר בחרה להציג את החשיבות הרוחנית של הרב עובדיה, עולה בקנה אחד עם זוהר , שטען במאמרו כי עובדיה יוסף נחשב לחכם הספרדי ורב הסמכות הבולט ביותר בימינו, כמו גם עם טענותיו של קימרלינג, בדבר דמותו של הרב עובדיה יוסף מנהיג כריזמטי עם קהל שנאמד ברבע מיליון מן האוכלוסייה היהודית בישראל, אשר חולל מהפכה אידיאולוגית ותרבותית שכללה הבניה של זהות חברתית חדשה. לכן, מתקבל על הדעת שהיות ומערכת התקשורת המובילה של העיתונות החרדית מהווה עיתונות אידיאולוגית (לוי), יינתן משקל רב למנהיגות ולפן הרוחני.

לסיכום, יש מקום להמשך מחקר זה במקביל לסיקור התקשורתי והמסגור, ולבחון לעומק את נושא זה גם בהתאם לתיאוריית הבולטות והמשמעויות החזותיות שהעיתון מספק. אני מאמינה ששני היבטים אלו יכולים ליצור תמונה שלמה יותר בנוגע להענקת המשמעויות של התקשורת ובהתקבלותן בסופו של דבר אצל קהל הקוראים. זאת בעיקר בשל הייחודיות של העיתון החרדי 'יתד נאמן' בפרסום מרובה של מודעות אבל ותמונות.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

א' בן חיים, מרן הרב עובדיה יוסף - מנהיג בין הלכה לקבלה, בין פוליטיקה למיסטיקה, הוצאת כרמל, תשע"ח 2018.

שגיא א', שוורץ ד'. התמימות השנייה , הוצאת אוניברסיטת בר-אילן,(2018)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©