חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית עגנון, הסיפור הקצר אצל שי עגנון, תהילה, סיפור פשוט, פרנהיים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12052

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד

לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת 

במסרון/ווטסאפ (בלבד): 

052-8673055

 או במייל: 

f0528673055@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ?

 

תוכן עניינים

 

"סיפור פשוט"

"תהילה"

תוכן עניינים

מבוא

מאפייני הסיפור הקצר

סוגי דמויות ודרכי עציבון

סוגי מספרים

הדיאלוג

פרנהיים / ש"י עגנון

תקציר העלילה

מבנה הסיפור

מבנה הסיפור "פרנהיים" תואם את מאפייני הסיפור הקצר:

הדמויות

אפיון הדמויות

וורנר פרנהיים

אינגה

סמלים ומוטיבים בסיפור

השמות בסיפור:

מוטיב "השיבה המאוחרת"

מוטיב הדלת

סיכום פרנהיים

הסיפור "סיפור פשוט"

הסיפור "תהילה"

האדם מול החברה ומול האלוהים ב"סיפור פשוט" וב"תהילה"

"סיפור פשוט"

"תהילה"

הקונפליקטים הבין-דוריים ב"סיפור פשוט" וב"תהילה" ותוצאותיהם

"סיפור פשוט"

תקציר הרומן:

דמותו של הירשל- תסביכים הרגשיים אליהם הוא נקלע ביחסיו עם נשים.

אצל בלומה מוחצנות תכונות "אימהיות" מנוגדות לצירל.

דמויות המשנה:

מוטיבים חברתיים בעלילה

סיכום ביניים

הסיפור בסיכום מקצר

"תהילה"

סיכום

 

סמינריון זה יעסוק בסיפור הקצר אצל עגנון [1]. 

הסיפור הקצר מתאפיין בהיקף מצומצם של עמודים. לסיפור הקצר הקלאסי יש מבנה קבוע: עלייה, נקודת שיא וירידה. היקף הסיפור הקצר משפיע על עיצוב העלילה, עיצוב הדמויות, הרקע והלשון. יוצרי הסיפור הקצר חייבים ליצור דמויות מעניית – "מקסימום חיים במינימום היקף". הסיפור הקצר מוגבלים בשלושת האחדויות של אריסטו: במקום, בזמן ובהיקף. הסיפור הקצר הוא בעל מעט מאוד מסר גלוי והרבה מאוד מסר סמוי.[2]

 

עלילת שיבתו של פרנהיים לביתו בנויה מעיקרה על תהפוכת ציפיות. הציפייה המרכזית של הגיבור – שיבה לביתו ותיקונו של בית זה – נסתרת על-ידי המציאות המוטחת בעוצמה על פניו של האדם התמים המאמין באפשרות מימוש ציפייה זאת. כבר במשפט הפתיחה מתעצבת תהפוכת הגורל, שתוביל אל האכזבה המרה בסוף הסיפור. המבנה המעגלי הזה מעצב את התפישה שגורלו של פרנהיים נגזר מראש וציפיותיו נידונו מלכתחילה שלא להתגשם. פרנהיים ניצב בפני שורת מכשולים, עליהם הוא לכאורה מתגבר. התגברותו היא זמנית בלבד. הוא מתגבר על האכזבה שאיש לא בא לקבל את פניו בתחנת הרכבת, הוא מתגבר על מציאת ביתו נעול ויחסה הפוגע של השוערת במקום. הוא מתגבר על מכשול האטימות של בני משפחת שטיינר גרטרוד משקרת, היינץ מעליב, זיגי עוין. לאחר כל אלו הוא ניצב מול המכשול שיכריעו. הוא מצליח להיפגש עם אינגה, אך מבין במהרה שזו להם הפגישה האחרונה. מכאן ילך פרנהיים מדחי אל דחי עד לנקודת האין-אונים שלו אל מול המציאות, עליה אין לו כלל שליטה.

המסקנה העולה מן הסיפור היא שמאמציו של האדם להגשים את כמיהת-נפשו נתפשים כמאמצי שווא, ועצם ניסיונו של האדם להגיע אל מה שבעיניו מעניק משמעות לחייו, מאופס כליל נוכח כוחות החזקים ממנו. [1]

מכאן שהסיפור "פרנהיים" מציב עלילה שסופה נעוץ בתחילתה: גורלו של פרנהיים הוא בלתי-נמנע, וכל דרכו מרגע שובו לעירו צפויה היתה מראש לכישלון. אולם, אמת אכזרית זו מתגלה לגיבור במלוא משמעותה רק בסיום. כך משרת מבנה הסיפור את הרעיון של תפישת האדם כיצור שהגורל מתעתע בו. אל מול אותו גורל, שדרכיו נסתרות, יכול האדם להציב רק ניצחון אפשרי אחד: הניצחון שבשמירה על עצמיותו, על שלמותה של כמיהת-הנפש שלו, גם אם שמירה זו כרוכה באובדנו. פרנהיים הוא דמות ספרותית, אשר האהדה שמורה לה משום היותה גיבור שהצלחתו היא בכישלונו.

 

הנובלה "תהילה" היא סיפור מסע המתאר חוויה של חיפוש דרך. הסיפור מתחיל במצב משברי. המְסַפֵּר מתאר את ראשית מסעו והיא השיבה לירושלים לאחר שהות ממושכת בחו"ל. הוא מטייל בירושלים ובמהלך שיטוטו הוא פוגש את תהילה, הישישה החכמה המסכינה ומשלימה עם מר גורלה ומקשרת אותו במישרין לחטא הקדמון שעשתה בראשיתה שלה עת זנחה את זיווגה הראשון לשרגא. ברם, דבריה מתפרשים כדו-משמעיים ואין ל הבין אם מדובר מצידה בתפיסה דטרמיניסטית של איש המאמינה באופן טוטאלי בקב"ה ובמעשיו או במחשבה של מי שנוטרת לו, מפקפקת בו ואף מאשימה אותו: "כל מעשיו של אדם קצובין לו משעת לידתו ועד למיתתו, ואפילו כמה פעמים יאמר אדם תהילים. אבל הבחירה היא בידו, כמה מזמורים יאמר בכל יום. יחד עם זה צריך האדם להודות לה' על כל מעשיו... - תפיסה זו מבטאת כניעה גמורה כלפי דין שמים. "ואם חפץ השם להמיתני מה אני שאתעצב... ברוך הוא וברוך שמו" והמספר מגיב "מהיכן באים לידי הכנעה שכזו. תהילה מפרשת כל אירוע בחייה וכל פעולה, הכול נגזר מידי הקדוש ברוך הוא, והכול נובע ממנו אף לעניין דיבורו של אדם[1].

בהכנעה רבה מפרשת תהילה כל מעשה בעולם לטובה, אם לגבי גורלה האישי - "הקדוש ברוך הוא נותן לכל בריותיו לפי מידת הצורך ואף אני בכלל בריותיו. ואם זה לגבי טבעו של עולם - ולעניין רוחות וגשמים, עליהם אנו מודים ואומרים משיב הרוח ומוריד הגשם".

הסיפור "תהילה" הינו סיפור מלא תעתועים ומעורר תהיות רבות באשר לשאלות הקשורות ליחסים שבינו לבינה אך גם תהיות באשר ליחסים שבין אדם לבוראו. בתחום זה מעלה הסיפור שאלות נוקבות כמו גם ספקות באשר לסוגיות חשובות מתחום הדת וביניהן סוגיית השכר והעונש המעוררת פולמוסים נרחבים על בסיס פילוסופי.

ש"י עגנון נחשב לסופר העברי הנחקר ביותר בעת החדשה - הרבה יותר מביאליק, למשל. מאז 1970 נכתבו על עגנון עשרות ספרים, ואת חלקם הגדול כתבו חוקרי ספרות ומבקרים מן השורה הראשונה, לרבות גרשון שקד, הלל ברזל, שמואל ורסס ודן מירון, ולצדם תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם[2].

הסיפורים "תהילה" ו"סיפור פשוט" נחשבים לשניים מהסיפורים היותר נחקרים של עגנון על שום השאלות הקרדינאליות בתחומים פילוסופיים ועיוניים השאובים מחיי הרוח של כל אחד ואחת מאיתנו.

גם עמוס עוז בולט בציבוריות הישראלית כבעל זיקה לעגנון - גם כמורה בבית ספר תיכון וגם כמרצה באוניברסיטה הרבה להתייחס ליצירותיו של עגנון, ולימים פרסם את הספר "שתיקת השמים: עגנון משתומם על אלוהים"[3], שנכתב בעקבות הרצאות שנשא באוניברסיטה העברית בירושלים בנושא זה. אברהם ב' יהושע כתב לא אחת על "עגנון ואני" הרצה על יצירתו של עגנון ואף חיבר עליו מאמרים - ובכללם מאמר נודע על הרומן "סיפור פשוט".

ואולם, הסיפור תהילה לא נועד לשקף את קורותיה של אישה אחת והוא משמש כמעין אספקלריה ממנה ניתן להקיש על גורל העם היהודי כולו וגורל ירושלים בפרט.

שכן, העיר ירושלים היא מטאפורה למצבו הרוחני של העולם היהודי. ירושלים העתיקה, הנתונה בין החומות, 'מקודשת בקדושה מעולה'. זוהי ירושלים של העבר. אולם ירושלים זו עוברת תהליך של ירידת הקדושה כאשר בתי הכנסת ובתי התמחוי נמכרים לערביים ומתחללים ע"י בהמות הרובצות שם. כך הוא עולם העבר של העם היהודי, שיורד מקדושתו ומתומתו, והופך לעולם דיס הרמוני המלא ספקות ותהיות.

יכולת להניח לה. המכתב שיכתוב לשרגא הוא מכתב שבו מתקיים תיקון כפול – תיקונה של תהילה ותיקונו-שלו.

כך גם בסיפור פשוט המשמש אף הוא מטאפורה למצבו של עם ישראל בגולה. שכן, האהבה[4] הזו של הירשל היא אנלוגיה עצובה לאהבתו של עם ישראל לשכינה שלפנים קבעה את משכנה בבית המקדש שחרב. [5]

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אבידב ליפסקר, מחשבות על עגנון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2015.

זיוה שמיר, שירה חדשה: מה זאת אהבה על פי הרומן שירה מאת ש"י עגנון, הוצאת ספרא והקיבוץ המאוחד, 2016.

 

יאיר קורן-מיימון, יחסי מטפלים-מטופלים ביצירותיו של ש"י עגנון, רסלינג, 2015.

 Goyet, Florence (2014). The Classic Short Story, Theory of a Genre. Cambridge U.K.: Open Book Publishers.

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©