חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית עגנון, דמות האם, אימהות בספרות של ש"י עגנון, אמהות, ספרות עברית אמא


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11971

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר יונתן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 93

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי דמות האם בספרות של ש"י עגנון?

 

תוכן עניינים

מבוא

התא המשפחתי של עגנון כמקור והשראה לכתיבתו

מערכת היחסים בין עגנון לאמו-

הקשר בין עגנון לאמו כגורם משפיע על כתיבתו הספרותית

תקציר הרומן:

דמות האם ב"סיפור פשוט"

דמותו של הירשל- תסביכים הרגשיים אליהם הוא נקלע ביחסיו עם נשים.

אצל בלומה מוחצנות תכונות "אימהיות" מנוגדות לצירל.

דמויות המשנה:

מוטיבים חברתיים בעלילה

סיכום

הסיפור בסיכום מקצר

בדמי ימיה

דמות האם, יחסי אם-בת, יחסי הורים ילדים, הפער בין הדורות

הדמות של האישה תרצה

דמות האישה: ביצירותיו של עגנון

יסודות מבניים וסגנוניים

דמות המספר:

דמות האם ב"שירה"

דמות האישה אצל עגנון בהשוואה לעמוס עוז

סיכום

ביבליוגרפיה

 

סמינריון זה יעסוק במוטיב האימהות אצל עגנון בזיקה ליחסיו עם אמו בשלושה מסיפוריו של ש"י עגנון. תיבחן אצל עגנון תופעת "הגוזל שעזב את הקן" אך החוויות שצבר בקן עדיין מהדהדות ומשפיעות עליו בתחנות השונות בחייו. הגוזל עזב את הקן אך שב אליו בכל תחנה ובכל שלב בחייו. 

ישנם מספר גורמים בחייו של יוצר המהווים מקור השראה לכתיבתו הספרותית. בדרך כלל הגורמים המשפיעים אלו אותם האנשים הקרובים ליוצר לרבות: חברים קרובים ובעיקר משפחה. בהתייחס ליוצר ש"י עגנון ניתן לומר כי יחסיו עם אמו משפיעים רבות על כתיבתו הספרותית. דבר זה בא לידי ביטוי בדמויות אימהיות החוזרות ביצירותיו השונות המציגות בבירור את אמו של עגנון שהייתה אימא דומיננטית מאד: " במשפחת עגנון הייתה האם דמות הדומינאנטית בעוד שהאב היה אדם פאסיבי.." (אברבך 1982) . זאת ועוד, אברבך במאמרו " דמות האם בכתבי עגנון" הוא מוכיח זאת באופן מובהק שהקשר אכן משפיע על יצירותיו ואף מוסיף שמחלתה ומותה של האם באים לידי ביטוי ביצירותיו " לאבל יש מוצא בתחום האמנות בו משתדל האמן להתגבר על הטראומה של אבדתו על ידי קמת מעין מצבה לאמו האהובה." (אברבך 1982). ניתן להבחין זאת במאמר אברך מדגיש" קשריו האינטימיים עם אמו גרמו לו לעגנון מעין אובססיה ספרותית ליחסים לא שכיחים בין בנים לאמותיהם.. [1]". יש לשער שרגשי האשמה שלו היו כה עזים עד כדי כך שעגנון נאלץ לדחוק אותם מתחת לתת ההכרה, הוא לא רצה שיאמינו שהוא עזב כאשר היא סבלה ועל כן, הוא רוצה שיאמינו שהוא עזב. הוא כתב בכל מקרה מקומות נתן לקוראים תחושה שהיא מתה עליו לפני שהוא עזב, דהיינו שהוא היה בביתה אך, לא כך הדבר עגנון עזב את אמו במצב של התמוטטות(קשור לפרק שבו בוחנים את הסיפורים)דברים אלו נמצא להם אסמכתא במהלך כתיבתו של עגנון ובעיקר ברומן אתמול שלשום. בסיפור 'עגונות', שנכתב מספר חודשים לפני מות אמו, מרמז עגנון על עוגמת הנפש והצער שלו שפרידתו מאמו לפני עלייתו לארץ שזו הייתה הפרידה הכי ארוכה שלו מאמו, דבר הסמל על הקשר ההדוק של עגנון ואמו. האם הייתה אם סימביוטית שלא יכלה לסבול כל פרידה הקשר האמביוולנטי והלא בריא של עגנון לאמו היא הבעיה הרגשית העמוקה והקש ביותר בחייו. ברב סיפוריו הוא ניסה לפתור את האמביוולנטיות הזו וזה בא לידי ביטוי ביצירות רבות כגון: דמי ימיה, סיפור פשוט עגונות וכו'. ברוב יצירותיו ניתן לומר, כי מערכת היחסים של עגנון ואמו נוצרה תלות של האם בבן הצעיר והפוך תלות שהאם גרמה לה בגלל הסביוטיות של האם מצר אחד האם רצתה שעגנון ישכיל והתפתח ויראה עולם ועודדה אותו לכך אך מנגד לא יכלה לסבול כל פרידה מימנו ולא יכלה לחיות בלעדיו [2]
סיפור פשוט

יש ומגדירים את הספור "ספור פשוט" כיצירת מופת של הרומן הריאליסטי העברי הראשון, ויש ומגדירים אותו כנובלה, העוסקת בחיי החברה היהודית בגלות במבט ריאליסטי, אך בהנמקות פסיכולוגיות של הנפש האוהבת עד כדי טירוף הדעת. [3]
תפיסה זאת של תיאור מהלכי נפש, במאבקים שבין הדורות, בין דור העבר המושתת על ערכים מסורתיים-דתיים, אך הבטוח בעיני עצמו ובמסגרת החברתית שיצר לעצמו, לבין דור העתיד המודרני, יחסית לתקופתו, אולם אינו יכול עדיין להשתחרר מכבלי האבות, זוהי תפיסה שעגנון הצליח לארוג במבנה של רומן ריאיסטי-פסיכולוגי[4], כשהמוטיב המרכזי בנובלה זו הוא כאמור: מאבק בין דורות על סדרי החברה והנורמות שלה, בין הסתגרות בכבלי הדת ומסורת ודפוסי התנהגות נוקשים כמו זיווגים ושידוכים לבין הראיה היותר אישית ומודרנית של דור הבנים.
מאבק שמוליד התפוררות איטית, אך בטוחה, של המסגרת החברתית של הקהילה המסורתית היהודית בגלות.

בדמי ימיה

הנובלה "בדמי ימיה" היא אחת היצירות המוקדמות של עגנון. היא פורסמה בשנת 1924 , לפני היצירות הגדולות: "אורח נטה ללון", "תמול שלשום", "סיפור פשוט" ויצירות ידועות אחרות. כבר ביצירה זו נוכל לגלות את עגנון במיטבו. נושאי "בדמי ימיה" יופיעו גם ביצירותיו הבאות, גם דרך הכתיבה העגנונית באה לידי ביטוי כבר בשלב מוקדם זה.

העגינות הנפשית: עגנון הרחיב את המושג "עגונה" מעבר למשמעות ההלכתית והרבה לתאר את מערכת היחסים בין בני זוג כמצב של עגינות נפשית מתמשכת. [1]

 בנובלה "בדמי ימיה" לאה התארסה עם עקביה מזל, אך אביה הפר את האירוסין ומצא לה חתן עשיר, והיא נישאת לו. כלפי חוץ לאה אינה מתנגדת, אך לבה נשבר והיא מתה בדמי ימיה.

הקונפליקט בין ערכים יוצר סיבוכים בחיי המשפחה ובחיי הפרט, והוא אחד הגורמים לעגינות הנפשית של הדמויות הפועלות בסיפורי עגנון.

בנובלה "בדמי ימיה" מופיעים קונפליקטים שונים:

האם ללכת אחר הרגש או להעדיף כסף ומעמד? אביה של לאה משיא אותה למינץ העשיר למרות אהבתה לעקביה מזל. אך הוא חושב שמצב כלכלי יציב הכרחי לבריאות בתו.

האם לבחור בערכי הדת או להעדיף כסף ומעמד? אבי סבו של עקביה מזל ממיר את דתו כדי לשמור על מעמדו החברתי ועל כספו. לעומתו, אמו של עקביה מזל מוותרת על הכסף ועל המעמד וחוזרת לעם ישראל ולערכי היהדות. עקביה עצמו מחליט ללכת בדרכה של אמו ולשוב למסורת אבותיו, אך בגלל אילוצי הפרנסה הוא חוזר ללמד השכלה ותוכניותיו הערכיות אינן מתממשות. תרצה בוחרת לממש את אהבתה ואת מחויבותה לעקביה מזל ומוותרת על לנדא, הבחור הצעיר הנמרץ והעשיר.

דמות האם, יחסי אם-בת, יחסי הורים ילדים, הפער בין הדורות

נושא זה הוא מרכזי ביצירות רבות של עגנון. בנובלה "בדמי ימיה" נושא זה מתבטא בגיוונים שונים ואפילו ייחודיים. ב"בדמי ימיה" הזרקור מופנה ליחסי תרצה עם לאה אמה וליחסים המתפתחים בין תרצה לבין אביה מינץ. תרצה מרגישה מחויבות לתקן את הקלקולים של הדור הקודם ולהשלים את מה שהחלה אמה. היא נישאת לעקביה מזל, גבר המבוגר ממנה, ומי שהיה יכול להיות אביה. 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

זיוה שמיר, שירה חדשה: מה זאת אהבה על פי הרומן שירה מאת ש"י עגנון, הוצאת ספרא והקיבוץ המאוחד, 2016.

זיוה שמיר, בדרך לבית אבא : מציאות והמצאה בסיפוריו המוזרים של ש"י עגנון, הוצאת ספרא, 2013.

יאיר קורן-מיימון, יחסי מטפלים-מטופלים ביצירותיו של ש"י עגנון, רסלינג, 2015.

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©