חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית תהילים, מזמור קכ"א לתהילים, תנ"ך, פרשנות מקרא


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

29 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11938

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר רונן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 93


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי פרשנוות למזמור קכ"א בספר תהילים?

 

תוכן עניינים 

1. מבוא

2. מזמור קכ"א בספר תהילים

3. גישות מחקר

2.1 גישה ספרותית

2.2 גישה היסטורית

2.3 גישה פולחנית

 2.4 גישה מסורתית  

3. סיכום

4. רשימת מקורות

 

 ספר תהילים נחשב לספר העיקרי בקובץ השלישי לאחר קבצי תורה ונביאים. ספר תהילים משתייך לקובץ הכתובים למרות שאינו כתוב כמגילה. הספר נודע בחשיבותו המעידה על מקומו בראש קובץ ספרי הכתובים, סדר אשר התקבל מאז ועד היום. מיקומו של ספר תהילים בקובץ הכתובים הוא לאחר מגילת רות, הסיבה לכך נעוצה כנראה בשל סדר בה מסודרת ספרות הברייתא.[1] לדעתי הסיבה יכולה להיות נעוצה בסדר כרונולוגי של קובעי הקנוניזציה של ספרות המקרא.

ספר תהילים מכיל 150 פרקים הבנויים כמזמורים, חלקם אישיים וחלקם לאומיים. המסורת מייחסת את חיבור המזמורים לדוד המלך, אולם נראה שהמזמורים חוברו על ידי מחברים שונים בתקופות שונות[2].

דעה רווחת בציבור כי הספר נכתב על ידי דוד המלך, לדעתי לא כך הדבר, נראה לי כי מדובר בנרטיב מקראי. מהספרות התורנית עולה כי לכתיבת ספר תהילים חברו מחברים נוספים, דוד המלך ועשרה זקנים: אדם ראשון, מלכי צדק, אברהם, משה, היימן, ידותון, אסף ושלושה מבני קורח.[3]

לפי פירוט המזמורים עולה כי מזמורים רבים מיוחסים בגוף הספר לדוד כיוון שפסקת ההתחלה מתחילה ב"מזמור לדוד".[4] המזמור המיוחס לאברהם הוא מזמור פט, שמיוחס בכתוב ל"איתן האזרחי". מזמורו של משה הוא מזמור צ- "תפילה למשה איש האלהים". מזמורו של הימן הוא מזמור פח. מזמוריו של ידותון הם ל"טס"בע"ז. מזמורי אסף הם: נע"ג - פ"ג. מזמורי בני קורח: מ"במ"ד - מ"טפ"ד - פ"ח.

בספר מכבים ב נאמר על ספר תהילים: " ספרים על המלכים, והנביאים וספרי דוד",[5] גם בספרות הלא יהודית בכתבי פילון האלכסנדרוני מופיע זה הסדר.[6] גם מספר הברית החדשה של הנצרות עולה כי כל הדברים הכתובים עלי בתורת משה ובנביאים ובתהילים".[7]

ספר תהילים כונה בימי בית שני כספר "מזמורות", בשל המבנה הצורני של המזמורים בספר, גם פרקים בהם אין מאוזכרת המילה מזמור הרי הספר כולו ספר מזמורות.[8] שמו המקורי של הספר למרבה הצער לא השתמר. שמו של הספר "תהילים" מופיע רבות בספרות חז"ל ובתלמוד.[9] יש מקומות בספרות החז"לית שספר תהילים נקרא גם ספר "תילים"[10] וגם "תילי" , הנוסח משתקף מהספרות היונית מפי אבות הכנסייה בארץ ישראל[11] וספר "תילים" [12]. ספר תהילים הוא לשון זכר של עצם בלשון נקבה "תהילה", שסיומת ריבוי הלשון הרגילה במקרא היא "תהילות".[13]

חוקרי ספרות המקרא סבורים כי שם הספר "תהילים" נקבע באופן מלאכותי על מנת להבדילו בשמו לבין צורת ריבוי למילה "תהילה". מגילת קומראן מאזכרת את שם הספר "תהילים" במובן פשוט של תפילות ויצירות ליתורגיות. לכן יש להניח כי שמו של ספר תהילים בלשון זכר הוא פרי של התפתחות בתר מקראית בשפה העברית.

העבודה הנוכחית עוסקת בניתוח מזמור קכ"א, מזמור השייך למקבץ מזמורים (קכ- קלד) שכותרם "שיר המעלות" ובמזמור קכ"א מופיעה פסקת ההתחלה ב:"שיר למעלות" חיבורו של מזמור זה אינו ידוע כיוון שממסורת חז"ל עולה כי בבית המקדש היו מעזרת נשים לעזרת ישראל חמש עשרה מעלות כנגד חמישה עשר שירי מעלות אשר בספר תהילים שעליהם היו הלויים עומדים בכלי שיר ואומרים שירה.[14] ומסיבה זו ייחודו של מזמור זה על האחרים במקבץ.

בעבודתי אשתמש במבחר ספרות מקראית, מחקרית ותורנית וכן בספרות מחקר אוניברסאלית אשר נכתבה על ידי חוקרים לא יהודיים אשר ספר תהילים מבחינתם מהווה מקור ספרותי וגם ליתורגי עבורם.

במהלך קריאת חומרים הספרותיים והמדעיים אודות ספר תהילים, הייתה לי תחושה קלה של דיסוננס קוגנטיבי כיוון שעד הגיעי ללימודים באקדמיה הייתה לי תפיסה אחרת לגבי ספר תהילים, ספר המהווה סגולה וברכה למי שקורא והוגה בו ביום וגם בלילה. בלימודי האקדמיים ובעבודה הנוכחית אני נדרשת לראייה אחרת, אשר השפיעה על התפיסה שלי את ספר תהילים בסוף כתיבת העבודה ותרמה לי רבות בהעשרתה אותי.

סדר כתיבת העבודה אשר קבעתי לעצמי יכלול את הצגת מזמור קכ"א בספר תהילים ולאחריו הגישות הבאות לניתוח המזמור : א. גישה ספרותית- כל הנושא הצורני, אמצעים ספרותיים ועוד, ב. גישה היסטורית- איזו תקופה משתקף המזמור על פי הדעות השונות וכן התייחסות לכל אירוע היסטורי המוזכר במזמור, ג. גישה פולחנית- כל הסממנים הפולחניים העולים מתוך המזמור וד. גישה מסורתית- כל הפרשנויות השונות המובאות על המזמור של הפרשנים המסורתיים.

 ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

בנימין לאו, שמואל - בקודש חזיתיך, ידיעות ספרים, 2014.

אניטה שפירא. ככל עם ועם: ישראל, מרכז זלמן שזר, 2014.

משה גרסיאל, ראשית המלוכה בישראל: עיונים בספר שמואל (ארבעה כרכים), האוניברסיטה הפתוחה

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©