חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית הגבלים עסקיים: הסדר כובל מונופוליסטי תיאום מחירים, החלפת מידע בין מתחרים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

18 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11832

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דניאל, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

daniel.berkovich.tlv@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר רונן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 93


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הסדר כובל מונופוליסטי של תיאום מחירים, החלפת מידע בין מתחרים?

 

תוכן עניינים

מבוא

סקירת הרקע המשפטי

הסדר כובל מונופוליסטי

תיאום מחירים

תאומים בין מתחרים

הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14) התשע"ד - 2013

שיתוף מידע בין בנקים וחוק ההגבלים העסקיים

החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים בעניין: הסדר כובל בין המתחרים במכרז "בזק" 

החלטת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין: החלפת מידע ותאום בין איגוד סוכנות השחקנים

דיון ביקורתי ומשפט משווה

סיכום הדברים

ביבליוגרפיה

 

נשאלת השאלה האם הסדר כובל מונופוליסטי יכול להעשות על ידי החלפת מידע בין תאגידים מתחרים?

השלילה של התקיימות של שיתוף פעולה אופקי בדין הישראלי מומשג כ-"הסדר כובל".

סעיף 4 ל"חוק ההגבלים העסקיים" טוען כי לא יהיה אדם חלק מ"הסדר כובל", זאת במידה וקיבל מלכתחילה את אישור ה"ממונה על ההגבלים העסקים" או "בית-הדין להגבלים עסקיים" או ככל שהוא פטור מדרישת האישור לפי אחד מ"פטורי הסוג". האיסור הוא מוחלט מהוכחת קיומו של הסדר כובל. אי קיום הוראה זו נחשבת כעבירה פלילית המובילה לעונש מאסר עד שלוש שנים וקנסות גבוהים (עד מיליוני שקלים).

לפי חוק ההגבלים "הסדר כובל" הוא: הסדר (נקבע בהתנהגות, בכתב או בע"פ, במשתמע או במפורש וכו') בין אנשים או גופים עסקיים המנהלים עסקים (משמע שיתוף פעולה במסגרת "חרם צרכנים", למשל, איננו הסדר כובל) העלול למנוע או להפחית את תחרות (מספיק פוטנציאל לפגיעה בתחרות ולא נדרש להוכיח פגיעה בפועל). בנוסף לכך, החוק קובע כי צד ג' המתאים את פעילותו ל"הסדר כובל" נחשב כצד לעניין, למרות שלא לקח בו חלק במפורש[1].

 למשל, במקרה בו שני מתחרים במכרז משתפי פעולה ביניהם והחברות יוצאות במבצע משותף במחירים נמוכים, בכדי לדחוק את מתחרותיהן החדשות מהשוק,מעשה המהווה "הסדר כובל" חברה שלישית שיוצאת בד בבד במבצע זהה על מנת להתאים עצמה לתחרות בשוק, ולמרות שלא הייתה צד ישיר לאותו מבצע משותף ופעלה לבדה, עלולה להיתפס גם היא עפ"י החוק כצד להסדר הכובל[2] .

 

מצד שני , לחוק שורה של הסדרים שאינם יחשבו כהסדרים כובלים- הסכמים בין חברת האם וחברה בת (בבעלות של 50% לפחות), הסכמים המתייחסים לפטנטים, סימנים מסחריים וזכויות יוצרים, הסכמים עם ארגוני עובדים בענייני עבודה, הסכמים שנכרתו עפ"י חוק וכד'.

החוק מדגיש במפורש כי שת"פ אופקי במעטה של "איגוד עסקי" נחשב הסדר כובל לכל עניין. כלומר, לא ניתן לקיים שת"פ ענפי ולקבוע מחירים יקרים אחידים תחת הסוואה של הנחיות "איגוד ", "התאחדות" וכד'.[3]

 דילמה שהתגלגלה לפתחו של ביהמ"ש היא האם נסיבות בהם מתחרים התאימו את מחיריהם זה בגלל זה, ללא כל תיאום ישיר או עקיף ביניהם, נחשב הסדר כובל? ביהמ"ש השיב לשאלה זו בשלילה וחרץ שהתאמת מחירים ללא תיאום לא מהווה הסדר כובל במדינת ישראל,גם אם הוכח כי הצדדים העלו את מחיריהם תוך הסתמכותם אחד על השני.[4]

 חוק ההגבלים העסקיים והתקנות ,סוללים את הצורה החוקית בה ניתן לפנות לממונה על ההגבלים העסקיים או לבית הדין בבקשה לקבלת אישור לפעול בשת"פ העשוי בדרך כלל להיחשב כ"הסדר כובל". בנוסף לכך, החוק כולל את השיקולים שישקלו על ידי רשות ההגבלים העסקיים לצורך קבלת אישור: ייעול היצור והשיווק של הנכסים הנידונים, הורדת המחירים לצרכן, הבטחת היצע מספיק לטובת הציבור וכו'. לכל אישור נקבעת תקופת תוקף (ובמידה ולא נקבעה - ברירת המחדל היא 3 שנים). חידוש האישור ובנוסף כל שינוי מרכזי בתנאי ההסדר נשוא האישור , צריכים לבצע אישור מחדש. [5]

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 Adi Eyal "Antitrust Abuse: Which Power is Curtailed?" Abuse of Power in Competition Law (Nihoul and Takahashi, eds., 2016)

 

 יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי (עורכים, אהרן ברק, יצחק זמיר, דוד ליבאי) נבו, תשע"ה (2015)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©