חפש

קטגוריות

סמינריון גרונטולוגיה, שירותים קהילתיים לזקנים


25 עמודים. 

עבודה אקדמית מס' 116

עבודה אקדמית חדשה לגמרי, לא נמכרה מעולם במאגר העבודות האקדמיות.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים לשנה זאת.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים.

ישנה אפשרות לשלוח לכותב עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

freeacademic1@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד באוג' שנה שעברה במרכז אקדמי ר"ג, אצל ד"ר  שנער, לא נמכרה מאז במאגר או בכלל

ציון: 95 

תוכן עניינים

מבוא. 3

תשתית חוקתית בישראל. 3

מדוע נחוץ פיקוח על העמותות. 7

סקירה ספרותית. 8

קשישים בישראל. 8

המגזר שלישי 10

העמותות הקיימות:. 12

"עמותת יד שרה". 12

שירותי ציוד רפואי: 13

שירותי מידע. 13

שיקום. 14

"עמותת עזר מציון". 16

"עמותת "אקים". 16

"עמותת מטב". 17

השירותים הניתנים: 19

הפרטה. 20

רגולציה. 26

סיכום. 29

ביבליוגרפיה. 31

 

העלייה בתוחלת החיים גרמה להארכת תקופת הפרישה, אולם בשל מדיניות כלכלית

וחברתית בנושא הביטחון הסוציאלי והשינויים בשוק העבודה, מקורות ההכנסה בגיל

הפרישה לא מספיקים למימון הצרכים העיקריים של חלק ניכר מכלל מהקשישים בישראל.

לכשליש מן הקשישים שחיים בישראל כיום חסרים מקורות הכנסה עצמיים ונוצר מצב שבו הם תלויים באופן מוחלט בקצבאות המוסד לביטוח לאומי הניתנים להם ובעזרה המשפחתי. תמונה עגומה זו לא צפויה להשתנות בקרוב וגם לא בדור הבא, שכן רוב העובדים במשק ידם אינה משגת להבטיח לעצמם פנסיה ראויה לתקופה של הזקנה: רמת השכר הנמוכה במשק מתורגמת לפנסיות קטנה. בלאו הכי, רק במעט מעל מחצית מכלל העובדים נהנים מכיסוי פנסיוני.

בתנאים אלה, נוצרת חשיבות עצומה לקצבאות הזקנה. אולם קצבת הזקנה בארץ

נמוכה מאוד ביחס לנהוג במדינות המפותחות בעולם וגם כשמדובר בתוספת השלמת הכנסה הסכום הוא קצת מעל מחצית שכר המינימום במשק הישראלי, סכום שאינו מספיק למילוי הצרכים הבסיסיים בגיל הזקנה.

 

המוסד לביטוח לאומי מעניק את גמלת הסיעוד לארגונים המספקים שירותי טיפול, ולא

לנזקקים הקשישים עצמם, הגמלה מועברת לקשיש עצמו רק כשאין בנמצא שירותי סיעוד

זמינים בסביבת מגוריו. לפי הנחיותיו של המוסד לביטוח לאומי 35%-30% מסכום הגמלה שמעביר המוסד לביטוח לאומי לקבלני השירות משמשים בידם למימון הוצאות מנהלתיות, תשלומי מעסיקים ולרווח, ישנם קבלני שירות החורגים מן הסכומים הללו, ונוצרת פגיעה בהטבות הסוציאליות של עובדות הסיעוד. מרבית הארגונים המספקים שירותי טיפול-66%- הם גופים עסקיים פרטיים. חלקם של הארגונים המספקים את שירותי הטיפול בזקנים, ובמיוחד העסקיים שביניהם, מעסיקים את המטפלות הסיעודיות, ובמיוחד את אלה מתוכן שהן מהגרות עבודה, בתנאים שהם לעתים קרובות פוגעניים מאוד- ואין הם מקפידים על תשלום התנאים הסוציאליים לעובדיהם ו/או שהם מעבירים את התשלום אל המטופלים הקשישים. תנאי העסקה אלה מקפחים את עובדי הסיעוד ואף גורמים לפגיעה בקשישים הנזקקים, משום שהם מביאים לתחלופה גבוהה של עובדים ולנדידה בין ספקים וכך גם משפיעים בעקיפין על יחס המטפלות לקשישים אלה. עוד במקרה של מהגרי העבודה, קבלני השירות אינם מספקים השמה, אלה לרוב רק הכשר ופיקוח ומשמשים בעיקר צינור להעברת כספים לעובדים.  

 

בישראל קיימת שחיקה מתמשכת בערך קצבות הזקנה בשל שינוי שיטה:

בעבר הייתה קצבת הזקנה צמודה למשכורת הממוצעת במשק אולם בחוק הסדרים הוחלט להצמידה למדד המחירים לצרכן. שינוי שיטת ההצמדה הוחל על קצבאות נוספות ומשקף מגמה כללית בשנים האחרונות של צמצום ההוצאות על ביטחון סוציאל. השינוי גורם לשחיקת הערך של הקצבה, שכן בדרך כלל, השכר הממוצע במשק צומח בשיעור גבוה מזה של מדד המחירים לצרכן, זאת מכיוון שהשכר הממוצע מושפע מהצמיחה בכל המשק, בזמן שבכל הקשור לאינפלציה הממשלה חותרת במודע להקטנתה ובנוסף שמירה על אינפלציה נמוכה הוא תפקידו העיקרי של בנק ישראל. הפער הקטן בין השכר למדד בשנים אלה מטשטש את ההשפעה ארוכת הטווח של הצמדת הקצבאות למדד.

 

קצבות הזקנה מהוות בימינו את מקור ההכנסה העיקרי של מעל לשליש מכלל הקשישים בישראל; בנוסף הן מהוות גם השלמת הכנסה הכרחית לחלק ניכר מכלל הקשישים המקבלים פנסיה נמוכה. ללא תשלומי העברה ומיסים תחולת העוני בקרב משפחות שבראשן עומד קשיש מגיעה כמעט ל 60%-  , על כך יש להוסיף קבוצה נוספת של קשישים החיים על סף קו העוני. המצב הוא שקצבאות הזקנה הפכו למרכיב חיוני בהכנסתו של רוב ציבור הקשישים בישראל.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


 1. ברודסקי. ג'ני, דייויס, מ. דמוגרפיה ואפידמיולוגיה של הזדקנות ואוכלוסיית הזקנים, בתוך רוזין, א. (עורך) הזדקנות וזיקנה בישראל,

    ע"ע 289 – 341, אשל ירושלים.

2. גיל, י. סטליאן, ג. (תשנ"ד) נפילות אצל זקנים, בתוך חבוט, ב. הרט, א. (עורכים)

    פרקים נבחרים ברפואה גריאטרית, ע"ע 452 - 456, הוצאת מגנס, ירושלים.

3. הרט, א. (תשנ"ד) פיזיולוגיה של הזדקנות, בתוך חבוט, ב. הרט, א. (עורכים)

    פרקים נבחרים הרפואה גריאטרית, ע"ע 42 – 59, הוצאת מגנס, ירושלים.

4. הרט, א. (תשנ"ד) האבחון הרפואי של הזקן, בתוך חבוט, ב. הרט, א.(עורכים) פרקים נבחרים הרפואה גריאטרית, ע"ע 60 - 76, הוצאת מגנס, ירושלים.

Backman, E.V. & Smith, S.R.. Healthy organizations, healthy communities, nonprofit management and leadership, 10(4) ,355-374

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות
סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©