חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית שבעת החטאים הקתוליים, המוסר באגדות האחים גרים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

49 עמודים 

(נוכל לצמצם אורך העבודה בחינם)

עבודה אקדמית מספר 11503

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אהרון, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

aron.oliver.israel@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש נובמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית בירושלים, אצל ד"ר דניאל.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 91


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ?

 

תוכן עניינים

פתח דבר......................................................................................................עמ' 3

מבוא.........................................................................................................עמ' 4-5

1. סקירת ספרות

            1.1 תרבות  המערב..........................................................................עמ' 6

            1.1.1 חילון..................................................................................עמ' 7-8

            1.1. מוסר טוב ורע........................................................................עמ' 9-11

1.2 שבעת החטאים בנצרות הקתולית           

             1.2.1 עצלות.......................................................................................עמ' 13

             1.2.2 קנאה....................................................................................עמ' 13-14

             1.2.3 תאווה...............................................................................עמ' 14

             1.2.4 גרגרנות....................................................................................עמ' 15

             1.2.5 רדיפת בצע.............................................................................עמ' 15-16        

             1.2.6 זעם.........................................................................................עמ' 16   

             1.2.7 גאווה.................................................................................עמ' 16-17    

            1.3 ספרות ילדים..........................................................................עמ' 18-20

            1.4 אגדות ילדים וסוציאליזציה........................................................עמ' 21-23

            1.4 האחים גרים...........................................................................עמ' 24-25

2. מתודולוגיה

            2.1 בחירה מתודית..............................................................................עמ' 26

            2.2 שדה המחקר.............................................................................עמ' 27

3. ממצאים (ניתוח תוכן)...................................................................................עמ' 28-48

4. דיון ומסקנות............................................................................................עמ' 49-51

5. רשימת מקורות.......................................................................................עמ' 52-54

6. נספחים......................................................................................................עמ' 55

 

מאז ומתמיד, מצאנו עצמנו נמשכות לתכנים שונים הקשורים לתקופת הילדות. בין אם מדובר בסרטים, ספרים, שירים וכדומה. על כן, היינו בטוחות כי הסמינריון שלנו יעסוק בנושא הקשור לכך. בתחילה, היינו בטוחות כי נחקור את תופעת הקפיטליזם בספרי הילדים, מה שהתפתח לרצון לחקור את אחת מסדרות הילדים השונות בהקשר דומה. אך לבסוף, סיעור מוחות הוביל אותנו לרעיון לחקור את אגדות הילדים בהקשר המוסרי, כלומר, תפיסת הטוב והרע. מכאן, התגבש הנושא לכדי חקר שבעת החטאים הקתוליים המגדירים את הנורמות המוסריות גם כיום.

בילדותנו אהבנו לשמוע סיפור לפני השינה, דבר שבבגרותנו חיזק אצלנו את אהבת הספר והקריאה. דרך הספר למדנו לדבר, להתבטא, לדמיין, לצחוק, וכן להסיק תובנות שונות על העולם הסובב אותנו. עבורנו, היווה הספר מקום מפלט לעולמות רחוקים ומפתח להרפתקאות קסומות שאין דומה להן. כשהחלטנו כי מחקרנו יעסוק בניתוח תוכן של סיפורי אגדות, נבע הדבר מתוך רצון להבין את המקום אותו תופסים הן  הספר והן האגדה בחייו של הילד, האם הם משמעותיים עבורו וכן כיצד מעצבים הם את עולמו. נוסף לכך, עניינה אותנו ההשפעה העתידית שיש להם על חייו.

מעניין היה לראות, כי אגדות האחים גרים, שבמרבית המקרים מצטיירות בעיני רוב כקסומות, רכות, עדינות, המתאימות לילדים בשלבי חייהם המוקדמים, כללו במקור תיאורים מזוויעים, אלימים ואכזריים, העשויים אף להפחיד את הילדים. מה שאף משך והגביר בנו את הרצון לחקור אותן בפני עצמן והן בהקשר של שבעת החטאים הקתוליים. כמו כן, מעניין היה לקבל מידע שסתר את מה שחשבנו שאנו יודעות עד כה על האחים גרים. לדוגמא, העובדה כי כל אותן גרסאות אלימות ומזוויעות, דווקא היו מועדפות על שני האחים.

לסיום, כעת יכולות אנו לומר בביטחון כי עשייתו של סמינריון זה, תרמה לנו רבות. נחשפנו לנושאים מרתקים שהיו זרים לנו עד כה. כדוגמת, ספרות הילדים וחשיבותה הרבה להתפתחות עולמו של הילד, שבעת החטאים בנצרות הקתולית וחשיבותם, הן הדתית והן העכשווית. וכן, התוודענו לאגדות האחים גרים כפי שנכתבו בתרגום הראשוני.

 

עבודת מחקר זו, עוסקת בחקר שבעת החטאים הקתוליים כפי שהם באים לידי ביטוי באגדות האחים גרים. תחילה, נציג מספר פרקים מקדימים על מנת לתת רקע לנושא המחקר. הפרק הראשון יעסוק בהגדרת אופייה של תרבות המערב מנקודות מבט שונות. הפרק השני יסקור את תהליך החילון שפקד את החברה המערבית ויבחן את השפעותיו השונות, תוך שימת דגש על המצב כיום ובחינת השארתם של סממנים מן הנצרות הקתולית. הפרק השלישי יבחן את נושא המוסר בכללותו וכן כיצד תופסים חוקרים שונים את נושא הטוב והרע. הפרק הרביעי ידון בשבעת החטאים בנצרות הקתולית ובהגדרתם. הפרק החמישי יעסוק בנושא ספרות הילדים, מטרתה, חשיבותה וכן תרומתה לעולמו ולהתפתחותו של הילד. הפרק השישי יבחן את נושא אגדות הילדים, מקומן, מטרתן, חשיבותן ותרומתן בתהליך הסוציאליזציה אותו עובר הילד. ואילו הפרק השביעי ידון באחים גרים, חייהם, פועלם וכן תרומתם לעולם הילדים ולחברה המערבית בכללותה.

מטרתו של מחקר זה, היא לבחון כיצד משתקפים שבעת החטאים הקתוליים באגדות האחים גרים. האם הטענה כי גם כיום, על אף החילון משפיעה תפיסת החטא על בני האדם ההופכים מודעים להם יותר מהדורות הקודמים. וכן, כי הם מאפשרים להם לבחון את המציאות בה הם חיים מנקודת מבט היסטורית, ולהבין כי חטאי העבר מניעים אותם גם כיום (רודן), היא אכן נכונה? אנו סבורות שכן. אומנם השפעתם של חטאים אלה פחתה, כמו גם, הם אינם נבחנים עוד בפן הדתי. אך אנו משוכנעות, כי גם כיום, חטאים אלה הפכו לחלק אינטגראלי מערכיה של החברה. כאשר החוטא בהם חוטא בפניה ולא בפני האל. אגדות האחים גרים, הושרשו עמוק בתרבות המערב, עד כי הפכו לחלק בלתי נפרד מתהליך הסוציאליזציה של כל אדם. על כן, מהווים הם קרקע פורייה להופעתם של שבעת החטאים, עד לכדי מצב בו, גם כיום ניתן לראות בהם מצפן המכוון את האדם לעבר הבנה טובה יותר של טוב ורע.

יש החוששים כי במידה ויחשפו הילדים לאגדות ייסחפו הם בדמיונם ויתחילו להאמין בקסם, ודעתם תהיה נתונה לדמיונות אגדתיים, על חשבון רכישת כלים שיסייעו בהתמודדות עם המציאות. אך בניגוד להם, טוען בטלהיים, כי כדי להתמודד ביעילות עם משימות החיים השונות, חייבת אישיותו של הילד להסתייע בדמיון פורה, הכרה איתנה ותפיסה ברורה של המציאות (בטלהיים). למעשה, ככל שעובר הזמן, נראה כי חרף ההסתייגויות הרבות המצויות בספרות, מתברר כי אין למנוע מילדים סוג ספרות זה (הראל). ואכן, אנו סבורות בדומה לבטלהיים והראל , כי לאגדות חשיבות רבה מאין כמותה הן בהתפתחות עולמו של הילד והן בהבחנתו בין טוב לרע, מה שיאפשר לו לנווט את חייו טוב יותר.

מחקר זה יבחן כיצד נתפס החטא באופן כללי וכן נתמקד בכל חטא משבעת החטאים הקתוליים באופן פרטני, זאת לשם הבנתו של כל חטא ואיתורו באגדות השונות. חטא מוגדר כמצב קיומי בסיסי של אדם, אשר הינו תוצר של השוואה בין רצוי למצוי. השוואה זו בוחנת מעשה מסוים במאזניים מוסריים. החטא מתבצע במסגרת עולם ציפיות מסוים, הקשר מסוים וערכים. כל אדם חוטא בדרכו הייחודית ולעיתים עובר על איסורים שלא נועדו לו (קליינברג). כמו כן, מהווה החטא אבן יסוד בחשיבה הנוצרית על העולם והאדם. כמו כן, הוגדר כל חטא באופן הייחודי לו. החטא עצלות הוגדר כאדישות, חוסר אכפתיות, הימנעות מעשייה והנאה מן הבטלה. החטא קנאה הוגדר כתחושת מחסור וקיפוח, תחושה כי דבר מה בו מעוניין האדם נמצא בידי האחר. החטא תאווה הוגדר כעונג ממכר, לא מוסרי, המאיים על הסדר הטוב. החטא גרגרנות הוגדר כמצב נפשי המוביל לאכילה בלהיטות ונהנתנות, עד כי האדם הופך עבד לקיבתו. החטא רדיפת בצע הוגדר כחמדנות, המונעת לרוב על ידי קנאה. התאווה הבלתי פוסקת להשיג יותר. החטא זעם הוגדר כאיבוד שליטה, שמקורו ביחס בלתי הוגן או נקמנות מסוימת. ואילו חטא הגאווה הוגדר כבחירת האדם לשים עצמו לפני האחר (קליינברג ;  Schimmel). 

הנחת היסוד שלנו בהתבסס על סקירת הספרות היא, כי שבעת החטאים הקתוליים אכן משתקפים באגדות האחים גרים ואף תורמים רבות להבנה האם וכיצד נותרו סממנים קתוליים ברבדיה של החברה המערבית. אופן ניתוח הטקסטים במחקר זה יושתת על ניתוח תוכן איכותני של אגדות האחים גרים השונות, כאשר בכל אגדה נחפש את שבעת החטאים הקתוליים שהוגדרו על בסיס סקירת הספרות. התמות (שבעת החטאים) שננסה למצוא הינם: עצלות, קנאה, תאווה, גרגרנות, רדיפת בצע, זעם וגאווה. לאחר ניתוחה של כל תמה, נשלב התייחסות למאמרים אקדמאיים על-מנת להשוותם לתמות האחרות שנבחנות, בין אם כניגוד ובין אם כחיזוק שלה ותמיכה בה.

 ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

תום זיידמן-פרויד, עשר שיחות לילדים, מבחר מאגדות גרים, הנס כריסטיאן אנדרסן ועוד, תורגם לעברית : חיים נחמן ביאליק)

 

Carpenter, Humphrey; Prichard, Mari. The Oxford Companion to Children's Literature. New York: Oxford University Press

Ihms, Schmidt M.  "The Brothers Grimm and their collection of 'Kinder und Hausmärchen". Theoria: A Journal of Social and Political Theory

===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©