חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית רובינזון קרוזו,היוצר והיצירה הספרותית בראי תקופת כתיבתה,מקרה בוחן של כניסת יוצר ויצירה קאנון קלאסי


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

35 עמודים 

(נוכל לצמצם אורך העבודה בחינם)

עבודה אקדמית מספר 11354

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח  

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אהרון, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

aron.oliver.israel@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת 

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

שאלת המחקר

כיצד התקבלו היצירה רובינזון קרוזו והיוצר דפו בשנים הראשונות שלאחר פרסום היצירה, ומה ניתן ללמוד מכך על התנאים הדרושים לכניסה לתוך הקאנון הספרותי? 

 

תוכן עניינים

מבוא והצגת שאלת המחקר

 

פרק הממצאים - מעמדה של היצירה ביחס למערכת הספרותית של זמנה:

 - תגובות ציבוריות ומסחריות עם פרסום היצירה ולאחריה

 - יחסה של היצירה לז'אנרים של התקופה

 - דמותו של הסופר ויחסיו עם האליטה הספרותית בתקופתו

 - פרשנויות ביקורתיות לה זכתה היצירה עם פרסומה (עד שנת 1730)

 

דיון תיאורטי - תנאים לכניסת היצירה לקאנון הספרותי

 

סיכום ומסקנות

 

ביבליוגרפיה

 

נספח א' – פרשנויות ביקורתיות לה זכתה היצירה מ-1731 ואילך

 


מבוא והצגת שאלת המחקר

חוקרים רבים עסקו בשאלות הנוגעות לקאנון הספרותי ולתנאי הכניסה אליו: מהי יצירת מופת? מהי גדולה ספרותית? מהי קלאסיקה? האם קיים קאנון משותף לעולם המערבי, ואם קיים - האם הוא משתנה או שהוא סגור? מהם הגורמים המשפיעים על כניסתה או יציאתה של יצירה מהקאנון הספרותי? מאחר וישנן תשובות תיאורטיות מגוונות לשאלות אלו, אחת הדרכים המעשיות המאפשרות התייחסות בהירה לנושא הנדון, היא באמצעות בחינת יצירה ספציפית ואופן הכללתה בקאנון, על ידי המערכת הספרותית. דרך מקרה ממוקד ופרטני, ניתן להגיע לתובנות רחבות יותר ביחס לנסיבות ההכללה של יצירות בקאנון הספרותי המודרני. בזאת, הכוונה לבחינת הנסיבות שגרמו לכך שיצירה ספרותית (או אמנותית) מסוימת שנחשבה בתקופה מסוימת לזניחה או לשולית הפכה בתקופה אחרת לקונצנזוס מבחינת היכללותה בקאנון. בחינת תהליכי שינוי במעמדה הקאנוני של יצירה יכולה להתבצע גם באופן הפוך - ע"י ניתוח מקרה בוחן של יצירה אשר בתקופה מסוימת נחשבה כיצירה קאנונית לכל דבר, אך עם חלוף השנים יצאה מהקאנון, והושמטה מהתודעה הקולקטיבית של המערכת הספרותית.

 

בהקשר זה, עבודת המחקר שלפניכם שמה לה למטרה לבחון את הנסיבות ההיסטוריות של התקבלות היצירה "רובינזון קרוזו", מאת דניאל דפו, בשנים הספורות שלאחר פרסומה בציבור. בזאת כלולים הן היבטים בהצלחתה המסחרית של היצירה, והן היבטים באופן הקבלה של הסופר ושל היצירה, בקרב המערכת הספרותית המקצועית. דווקא על רקע ההכרה הרווחת בימינו בגדולתו המקצועית של דפו, כמו גם בחשיבותה ובאיכויותיה המקצועיות של היצירה "רובינזון קרוזו", מתחדדת שאלת המחקר המרכזית: כיצד התקבלו היצירה רובינזון קרוזו והיוצר דפו בשנים הראשונות שלאחר פרסום היצירה, ומה ניתן ללמוד מכך על התנאים הדרושים לכניסה לתוך הקאנון הספרותי?

 

באמצעות ניתוח עובדתי היסטורי-תרבותי המתבסס על עבודותיהם הקודמות של חוקרי דפו והספרות האנגלית של המאה ה-18, כמו גם באמצעות עיון במקורות ראשוניים מתקופה זו, המתייחסים במישרין אל דפו ואל "רובינזון קרוזו", בכוונתי לזהות את האופן בו התקבלה היצירה "קרוזו" עם פרסומה – ולאחר מכן לעמת את הממצאים אל מול תיאוריות מקצועיות העוסקות בגדולה ספרותית וגישות ביחס לכניסה לקאנון.

 

 מעמדה של היצירה "רובינזון קרוזו" ביחס למערכת הספרותית של זמנה

היצירה "רובינזון קרוזו" נחשבת כיום בקרב חוגים נרחבים ליצירה דגולה הנכללת בקאנון המערבי המודרני, אך לא תמיד היה זה המצב. אם בוחנים את התגובות הספרותיות ליצירה עם פרסומה לראשונה, ואת המוניטין של דפו עצמו כסופר בימי חייו - כפי שעשו חוקרים כדוגמת וואט, רוג'רס, ופישלוב - מוצאים שהיה קשה לצפות שהיצירה תיכנס לקאנון. פישלוב מציין, למשל, כי דפו לא נהנה (בלשון המעטה) מתמיכת עמיתיו הסופרים חברי האליטה הספרותית - הוא כלל לא השתייך למעגל שלהם, והיצירות שלו לרוב לא נחשבו כהישגים ספרותיים משמעותיים. הוא נתפס ע"י עמיתיו בתור כתבן פוליטי, ונחשף לא אחת ללעג ולביקורת. בפרק הבא ייבחנו בפירוט מספר היבטים שונים אודות היצירה והיוצר, בהקשר לתקופה בה "רובינזון קרוזו" ראה אור לראשונה: תחילה ייסקרו התגובות הציבוריות והמסחריות עם פרסום היצירה. לאחר מכן ינותחו מאפיינים אשר הבדילו בין היצירה לבין הסוגות הנפוצות והמקובלות בזמנו. חלק נוסף בפרק יסקור בהרחבה את יחסיו של דפו עם האליטה הספרותית בת תקופתו, ובחלקו החותם של הפרק, יוצגו פרשנויות ביקורתיות לה זכתה היצירה "קרוזו" בשנים המידיות שלאחר פרסומה. הבנה מקיפה של מכלול נסיבתי זה, שניתן לראותו כמכלול היסטורי-תרבותי, תכין את הקרקע לדיון התיאורטי אודות התנאים הדרושים לשם כניסתה של יצירה לקאנון הספרותי, כפי שמשתקף ממקרה המבחן של "רובינזון קרוזו".

 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-15 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

פישלוב, באחרית הדבר "רובינזון קרוזו – הספר והאי הבודד", עמ' 341. 

 

Defoe, Daniel. The wonderful life and surprising adventures of that renowned hero, Robinson Crusoe: who lived twenty-eight years on an uninhabited island, which he afterwards colonised. London (2016)

 

===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©