חפש

קטגוריות

עבודה סמינריונית פנחס שדה, יצירתיות ומחלות נפש, תחלואה נפשית בחייו של פנחס שדה


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

35 עמודים

(נוכל לצמצם אורך העבודה בחינם)

עבודה אקדמית מספר 11272

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטת חיפה.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 98

תוכן עניינים

תוכן

פרק 1 : ההשקפה הקונספטואלית על סוגיית הקשר בין תחלואה נפשית ויצירתיות אמנותית.. 3

פרק 2: הצגת האמן 7

2.1 תחום עיסוקו, חשיבותו והשפעתו: 7

פרק 3: התרשמות אבחנתית.. 14

הפרעת אישיות נרקיסיסטית: 14

אבחנה מבדלת ע"פ DSM-IV-TR : 18

מבנה אישיותו: 24

פרק 4: ביטוי התחלואה ביצירותיו של פנחס שדה. 26

סיכום – השפעת התחלואה על היצירתיות.. 30

ביבליוגרפיה. 32


פרק 1 : ההשקפה הקונספטואלית על סוגיית הקשר בין תחלואה נפשית ויצירתיות אמנותית

יצירתיות היא מושג רחב העוסק ביכולתו של האדם ליצור 'יש מאין' או להפיק משהו חדש על בסיס רעיון ישן. זהו מפגש בין עולמות שונים ומנוגדים: פשטות ומורכבות, קונקרטי ומופשט, תהליך ותוצר. יצירתיות מכילה אינטגרציה בין ‘Doing’ ל- ‘Being’, בין חשיבה הגיונית לאינטואיטיבית (Young). היא מחייבת גמישות וחדשנות, והינה הישרדותית עבור האדם (Carson, 2014). לאור זאת, נראה הקישור בין יצירתיות (הנתפסת כפוזיטיבית) לתחלואה נפשית (הנתפסת כנגטיבית), כפרדוקס.

הפרעת נפש הינה תסמונת או תבנית התנהגותית או פסיכולוגית בעלת משמעות קלינית, המופיעה באדם וקשורה למצוקה או נכות בתחום תפקודי כלשהו בהווה, או לסיכון מוגבר למוות, כאב, נכות, או אובדן חופש משמעותי. תסמונת או תבנית זו צריכה להיות יותר מתגובה צפויה ובעלת צידוק תרבותי (קרסון).

שאלת הקשר בין תחלואה נפשית ויצירתיות אומנותית הועלתה כבר בתקופתם של אריסטו ואפלטון (Carson, 2014). באחת מן הבעיות בהן עסק, problem xxx" , אריסטו תוהה כיצד קורה הדבר כי מי שהפך בולט בפילוסופיה, פוליטיקה, שירה או אומנות, הוא גם מלנכולי? (ברגמן, 2014). אריסטו הבדיל באופן מובהק בין מלנכוליה קלינית (הקשורה לחולי נפשי) לזו הקשורה ליצירתיות ולהשראה. הוא התבסס על תורת המַרוֹת, הסוברת כי לאדם יש ארבע מרות, ועודף או חוסר באחת מהן גורם לכל התחלואות. לפי גישה זו, "המרה השחורה" מייצגת את המזג המלנכולי (ברגמן, 2014).

בתקופת הרנסנס נקבע כי המניע ליצירתיות הוא מלנכוליה, ונטען כי השילוב בין "המחונן המלנכולי" ל"טירוף האלוהי" יוצר את "האמן המיוסר". היינריך פון נטרסהיים (Agrippa von Nettersheim), פילוסוף איש הרנסנס, דגַל בחלוקה לשלושה סוגים של מלנכוליה. לדבריו, האדם היצירתי סובל ממלנכוליה של הדמיון, אנשי המדע והרפואה סובלים ממלנכוליה של ההיגיון, ומי שמוגדר כיום כבעל דיכאון קליני - סובל ממלנכוליה של הנפש ( Dürer, 2013). כלומר, גם בתקופה זו סברו כי יש הבדל בין מלנכוליה של אומנים למלנכוליה קלינית.

 

הקווים הנרקיסיסטיים של פנחס שדה באו לידי ביטוי לא רק בראיונות עמו ועם מכריו (שהובאו בפרק האבחנתי) , אלא גם בכתביו. לא פעם הוא מבטא את הנרקיסיזם בשיריו: "לא אחפוץ בבית, אישה ומולדת. אינני שייך למאום אלא לחלומותיי שלי, לאותה השתוקקות עצומה להיות, להיות אני בלבד, להיות שלי בלבד"... (שדה, 2015). הנרקיסיזם בשיריו בא גם לידי ביטוי בפגיעוּת-נרקיסיסטית אל מול המוות המתקרב: "על שפת התהום של קיומך אתה עומד, יודע עד מה אינך חכם, עד מה שום חכמה אנושית אינה אפשרית, יודע את היותך עלה נידף, צל עובר בעולם הזה"(שדה, 2015). כחלק מתחושת האפסוּת הוא מסכם את חייו כך: "אכלתי לחם מעט, אהבתי נשים אחדות, קראתי ספרים אחדים בלילה, לאור המנורה. אינני יודע היום יותר מאשר ידעתי, עירום אצא מן העולם, כפי שעירום אליו באתי"(שדה, 2015). אמנם מדובר בחוויה אוניברסלית של כל אדם לפני מותו, אך ע"פ ה- DSM היא בולטת עוד יותר בקרב נרקיסיסטים כמו שדה, הרגישים מאוד לסימני הזדקנות הפוגעים באשליית גדולתם.  

ביומניו מעיד שדה על תחושת חשיבות עצמית מוגזמת: "אני ראיתי את עצמי מאז ומתמיד כַּמרכַּז המרכזי... הייתי הממשיך של דוגמאות המופת אותן אהבתי: גתה, תומאס מאן, הלדרליין, דוסטוייבסקי והרמן הסה" (נגב, 2014). על שיריו הוא כתב שאין להם מה להתבייש בפני השירה היהודית בכל הדורות, כולל התפילות. לדבריו, הספרות העברית לא היתה מה שהיא - אלמלא החיים-כמשל (נגב, 2014). יחסו היהיר והמתנשא ניכר בכך שהוא כותב לגבי העולם התרבותי שסביבו: "אני מודע בשלמות לעובדה שאני חי בין פשפשים, פשפשי אדם" (שדה). הוא מתנשא ביומניו על קולגות, ומספר שפגש במקרה את יורם קניוק שחזר מניו יורק לזמן מה וערך את "התערוכות הרעשניות של ציוריו המפוקפקים" (נגב, 2014). בנוסף, היתה לו ציפייה בלתי רציונלית לקבל יחס מועדף: לשוטר שדרש ממנו להתייצב לחקירה בתחנת המשטרה (מכיוון שכתב בגנותו של מוחמד הנביא) הוא אמר: "אם אתה רוצה לראות אותי - יש לך שתי ברירות: לאסור אותי ולהביא אליך, או לבוא אלי" (שדה).

היעדר היכולת לאמפטיה באה לידי ביטוי לא פעם בכתביו. הוא מספר ביומניו על בחורה שבאה לביתו "ולקתה בשיגעון רדיפה... מאחר שהשיחה נשאה אופי לא נעים, קמתי והלכתי באמצע" (נגב, 2014). אין אִזכּוּר ליחס אמפתי כלפי הבחורה החולה, ניסיון להבין אותה או לעזור לה. האמונה שהוא מיוחד בולטת גם היא בכתביו: "היתה זו הנחה אלמנטרית תמיד שאני נמצא מבחוץ, והאופן היסודי של חיי היה הייחוד... מעולם לא הרגשתי איזו שהיא זהות עם סביבה שחייתי בה" (שדה). תחושת הייחוד גרמה לו לעסוק בדמיונות על הצלחה אינסופית: על ספרו המתהווה, "החיים כמשל", הוא כתב: "אני רוצה להתחיל ולכתוב את האוטוביוגרפיה. אני רוצה לעשות בכך מפעל ענק, ללא תקדים, מן מסע דרך הזמן בתוך הנשמה". (שדה). בנוסף הוא שוגה בדמיונות על אהבה מושלמת: בשיר הנכלל ב"ספר האגסים הצהובים" הוא כותב על אהוּבה שגירֵש: "עכשיו אני מבין, באה ונתגלתה אלי אֵלַה ואני שלחתיה"... (שדה). בשיר נוסף ושמו "מרסיי, זיכרון", הוא כותב שוב על אהבה אוטופית: "נערה ענוגה כמלאך זהוב של פיירו דה לה פרנצ'סקה", וכן "היא שכבה בחיקי, הוויה של אור, יופי לבן, אשר לא יתואר במלים" (שדה). מציטוטים אלה עולה דמות אוטופית של אהובה על-אנושית. ביומניו מתוארת גם קנאתו לזולת: הוא דרש מיהודית אשתו לשים את בתה במוסד, ומרוב קנאה לא הסכים שתחייה איתם. היא אכן עשתה זאת, אך לבסוף התחרטה, הוציאה את בתה מהמוסד ונפרדה מפנחס שדה (נגב, 2014).

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שלו, ע' . פנחס שדה: האיש שרצה להיות אוטוביוגרפיה. ידיעות אחרונות. אוחזר מתוך

 

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (IV-TR). Washington, DC: Author 


===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©