חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית י.ד ברקוביץ',שלום עליכם:הקליטה של יהודי מזרח אירופה בארה"ב,סיפורים נבחרים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

32 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11164

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות לגבי  עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

aron.oliver.israel@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הקליטה של יהודי מזרח אירופה בארה"ב בסיפורים נבחרים?

תוכן עניינים

מבוא                                                                                                                   

חלק א' –"שלום עליכם" חייו, יצירותיו, ותהליכי ההגירה שעברו עליו

ניתוח היצירה "מוטל בן פיסי החזן"                                                                                

מניעי ההגירה                                                                                                    

דיון היסטורי על תהליך הנדידה                                                                          

קליטה בארה"ב- מאפיינים כלכלים,מאפיינים חברתיים,מאפיינים תרבותיים דתיים           

חלק ב'- י"ד ברקוביץ -חייו יצירותיו

דילמות של זהות והתערות בסביבה האמריקאית על פי יצירותיו של י"ד ברקוביץ   

ניתוח יצירות : "ממרחקים", "כרת" ,"אורח מקוזלוב","הדוד מאמריקה"             

דיון על מהלכי הקליטה ומניעי ההגירה ממבט עינו של ברקוביץ                             

חלק ג' – השוואה בין הסופרים                                                                                       

חלק ד'- סיכום וחידוד של הממצאים                                                                              

ביבליוגרפיה        

 

אפשר לומר כי בסיפוריהם של שני הסופרים אנו יכולים למצוא מסמך היסטורי מרתק על המעבר הדרמטי של עם שלם ממזרח אירופה למערב ובעיקר לארה"ב. בין דפיהם של הסיפור כרת או מוטל בן פייסי אנו מוצאים אפוא דמויות אשר באות לתאר ולהדגים את הרשמים של המעבר  המשמעותי למערב של היהודי וכן תיאור מעשי של השינויים בחברה היהודית בת זמנו. בעבודה ניסיתי לבדוק דרך הסיפורים כיצד מצטיירת בעיני הסופרים ההגירה והקליטה או במילים אחרות מהו אופיו של תהליך המעבר וההיטמעות בחברה החדשה. למרות שרבים מן המאפיינים שמתארים הסופרים הם דומים והם גם נכתבו ברובם על אותה עיר, יש בהם גם מן השוני.

כאשר משווים את התיאורים של ההלם התרבותי שבעזיבת העיירה היהודית הישנה אצל שלום עליכם, יש ללא ספק תיאורים נוגעים ללב ואותנטיים אצל שני הסופרים. עם זאת ישנם מספר הבדלים משמעותיים ביניהם בתפיסת המעבר והקליטה בעולם החדש, כאשר ההבדל המשמעותי ביותר הוא שבמוטל בן פייסי ישנו לדעתי סוג של השלמה עם תהליך ההגירה, וככלל הנער נראה כשלם יותר עם המעבר ביחס למובא בסיפורי ברקוביץ'. בכלל, בסיפוריו הקצרים של ברקוביץ' שקראתי מוצגות דמויות שהשלימו עם ההגירה, אך לצידם מובאים המוטיבים הפחות נעימים כמו הבידוד, הניכור והגעגועים לעולם שעזבו. כך הראיתי איך בסיפור "ממרחקים" למשל, עולה מוטיב הבדידות בעולם החדש שאליו הגיעו היהודים בחיפוש אחר חיים חדשים וטובים יותר. במוטל מצד שני מועלה אנו רואים ילד ששמח על מות אביו ועל האנרכיה שמשתררת בעקבות חורבן העולם הישן.

קווי דימיון בתיאור מניעי ההגירה והקליטה עצמה כמובן קיימים לרוב אצל שני הסופרים ושניהם באים לתאר אלמנטים ומוטיבים יסודיים בחיי היהודי הגלותי בארצות הברית. כך למשל, שניהם עוסקים במעמד בתי הכנסת; במוטל שלום עליכם מתאר את מקומו של "הלנדסמנשאפט" בחיים ומספר כיצד הוא משמר את הקשרים בין בני הקהילה ואת האחדות ביניהם. הוא גם מתאר כיצד בית הכנסת מסייע לקליטת העולים כאשר הגבאי לדוגמה לקבל את אח של פייסי אליהו לעבודה כמנהל מכירות בחברת הנקניקים שלו. אם משווים את זה לתיאור של דבורה מ"כרת" של בית הכנסת האמריקאי אפשר שוב להבחין בהבדלים ביניהם, שכן דבורה מתארת שם את בית הכנסת האמריקאי כמקום קר ומנוכר.

מעניין לציין שנוכחתי גם ששניהם עסוקים במוטיבים שונים של ההצלחה הכלכלית האפשרית ליהודים בעולם החדש, וזאת למרות שבאו מתרבות "גלותית, נחשלת וסגורה יותר מהתרבות האמריקנית הליברלית. שניהם מביאים דוגמאות להצלחה כמו שיף העשיר אצל מוטל שהזכרתי, או ברקוביץ' שמדבר באופן כללי על דמויות שנטמעות בצורה מוצלחת מבחינה כלכלית בניו יורק כמו רבינס או נפתלי.

כמו כן בלטה בעיני העובדה ששלום עליכם מסתכל על ההגירה והקליטה דרך עיני הילד של בן פייסי החזן, שעושה את דרכו לאמריקה בעיקר באמצעות אלמנטים עממיים יותר, סלחניים יותר, אך בו בעת גם אירוניים ואנטי-סנטימנטליים. ברקוביץ' לעומת זאת, הצטייר לי בסיפורים כהרבה יותר רגשן וביקורתי. תהליך הקליטה בעיניו הוא הרבה יותר מורכב וקשור בטבורו למולדת הישנה.

ואולם המכנה המשותף ביותר לשני הסופרים הוא לטעמי התיאור השופע והקולח של תהליך ההיטמעות בתוך החברה האמריקנית תוך כדי השוואתו לעולם הישן; זהו הדיון העיקרי בסיפורים הקצרים של ברקוביץ' ואחת התימה המרכזית בסיפור על מוטל בן פייסי. יש כאן לפיכך בשורה התחתונה גם ניהול של שיח ודיאלוג עם סוגיית ההתבוללות באמריקה במאה ה-20, אשר לדעת שניהם היוותה מצד אחד שאיפה וכמיהה למימוש החלום האמריקני, אך מצד שני מקור תמידי לרגשנות, דאגה, וחשש. כך למשל, חלק מהדמויות של ברקוביץ' מתבוננות בגאווה ובחשש בו בעת בילדיהם המבריקים והשאפתנים שמתרחקים מהמסורת ותובעים את זכותם לאינדיבידואליות אמריקאית. ברקוביץ' יותר משלום עליכם מבהיר כי בתהליך הארוך הזה של היטמעות באמריקה, נוצרו אפוא הרבה מאוד "גטאות", חיצוניים ופנימיים.

יחד עם זאת, בתוך כל התיאורים האלה ממציאים ומתארים באופן סיפורי שלום עליכם וברקוביץ' את העולם המעורב שנוצר;  עליכם, אשר היגר ב- 1909, חווה את כל התמורות התרבותיות של המהגרים מרוסיה לניו יורק, והוא מספר במוטל בן פייסי החזן על הרבה מאוד שילובים חדשים שנוצרים; אחד מהם הוא למשל האופה היהודי מן העיירה , יונה שמו , שהחל לייצר במולדת החדשה : "קנישעס , קנישעס ביתיים , חלביים עם גבינה , או פארווע עם כרוב [ ... ] הקנישעס שלו ידועים בכל האיסט–סייד . אם תלכו ברחוב אסקס , תראו על אחד החלונות כתובת ביידיש באותיות גדולות : 'כאן מוכרים קנישעס ביתיים", והוא מראה כיצד המאפיינים היהודיים ממזרח אירופה היהודית הופכים תוך כדי הסיפור לחלק אינטגראלי מן התרבות האמריקנית . גם ברקוביץ' עוסק רבות בעולם החדש שנוצר, אם כי בדרך יותר מבקרת. כך למשל ציינתי את העיסוק שלו בנושא השמות. למשל איך בני משפחת צ'יארניאק שהפכו אמריקאים די מהר, עשו זאת בין היתר על ידי זניחת השמות הישנים שלהם ואימוץ שמות שרווחו בקרב היהודים האמריקאיים הרוסים. כך פייביל הופך לפיליפּ, הבת בתיה מכונה באסי, חיים הופך להאַימי, שרה לסיידי וכו'...

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

Hyman, Paula E. "Eastern European Immigrants in the United States." Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia

 

אלבוגן, יצחק משה. דברי ימי ישראל במאה השנים האחרונות, הוצאת "יזרעאל", (ספר שנכתב כהמשך לספרו הגדול של צבי גרץ, ויצא לאור באנגלית , תירגם לעברית: ברוך קרופניק),

אלרואי, ג. ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית . ירושלים. פרק מניעי הגירה

ביאליק, ח.נ. "על י.ד ברקוביץ'", במסכת סופרים לכ' בואו ארצה, תל אביב

 

===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

הקפאת העבודה האקדמית לחודש- הגנה מפני רכישה אחריך של אותה עבודה - 39 ש"ח

בלעדיות לצמיתות ומחיקת  העבודה  האקדמית לנצח מהמאגר -300 ש"ח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com 


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©