חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית ש"י עגנון : שידוך וזיווג בסיפורים פירנהיים, תהילה, נשים גברים, דמות האישה


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

36 עמודים 

(נוכל לצמצם אורך העבודה בחינם)

עבודה אקדמית מספר 11142

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אהרון, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

aron.oliver.israel@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר שאול.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 92

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי אצל ש"י עגנון הזיווג בסיפורים פירנהיים, תהילה ?

 

תוכן עניינים

פרק א'- סיפור  "תהילה"

א.1    תבנית העלילה : זיווג והפרתו 

א.2    תפיסה דטרמניסטית לחטא, עונשו ומשמעותו  

א.3    אהבה ומוות, מימוש הזיווג

פרק ב' - סיפור  "פירנהיים"  

ב.1       תבנית העלילה : הזיווג והפרתו

ב.2       סיבת העונש של פירנהיים

ב.3       תחילה וסוף כמפתח פרשני לסוגיית הזיווג

פרק ג'- מבט אל השונות בסוגיית הזיווג

פרק ד'- סיכום ומסקנות  

ה.        רשימת מקורות

 

העבודה הנוכחית עוסקת ביצירותיו של ש"י עגנון העוסקות בזיווגים שהופרו וענישה על ההפרה. היצירות המרכזיות בהן עוסקת העבודה הן "תהילה" ו"פרנהיים" אלו שני יצירות שונות אשר נכתבו בזמנים ובמקומות שונים והדמיון ביניהם נוגע רק לנושא מוטיב הזיווג והפרתו. לכן שאלות המחקר שייבדקו : סיפור "תהילה" -מדוע צריכה תהילה לחוש את החטא של הפרת הזיווג,  להמשיך להאמין באל שפגע ביקרים לה מכל ולחיות שמונים שנה בתחושה כי היא נענשת באופן קשה על חטאו של אביה? סיפור "פירנהיים" – האם העזיבה של פירנהיים וההשלמה עם זה שאינגה לא רוצה אותו יותר מעידה על כך שהוא גרם לביטול הזיווג האידיאלי ויצר זיווג ריאלי ועל כך קיבל עונש בנו מת ואינגה עזבה אותו ושבה לזיווגה האידיאלי? 

פיינגולד מגדיר את הזיווג כמצב של "זיווג כפול" בו מתקיים מפגש בין גבר לאישה שבסופו מתקיימים נישואין  כדת. ש"י מתייחס לזיווג בדת היהודית.  (פיינגולד) הגישה הקבלית  טוען פיינגולד מוסיפה להבנת המשמעות  של  הזיווג וספר הזוהר התייחס במיוחד לזיווג הכפול כמטאפורה למערכת היחסים בין  האדם לאלוהים. על כל  כתב  תשבי :"הציר המרכזי בדיוני הזוהר  על חיי אישות הוא תפיסת קיומם ויחסיהם של איש ואישה כדמות הווייתם וזיווגם של הקב"ה והשכינה... כאספקלריה של מערך כוחות  אלוהיים." ביטל הזיווג פוגע בהרמוניה בין האדם לאלוהים ומכאן החשיבות הרבה של הזיווג. עוד חשיבות רבה יש לזיווג  והדבר בא לביטוי באמונה כי  אלוהים  הוא המזווג זיווגים הוא הקובע מי יתחתן עם מי. אלוהים קובע את הזיווג לפי זכויותיו של האדם והתנהגותו. (תשבי,  בתוך: פיינגולד) לתשבי יש הערות  לגבי תפיסת הזוהר את הזיווגים  והוא טוען כי  : בלבול הזיווגים מביא גם לידי תקלות חמורות יותר. אם הגבר, שניתק מבת זוגו והיא נישאה לאחר, חוזר בתשובה, צריך הקדוש ברוך הוא לסלק מן העולם את הבעל שזכה מן ההפקר ." (תשבי, בתוך פינגולד, עמ' 184)

כשדנים במוטיב הזיווג ביצירותיו של עגנון לא ניתן להתעלם  מסיפור "חולדה ובור"  מהספרות התלמודית לפיה,  :" מעשה בבחור אחד שנתן אמונתו לריבה אחת שישאנה. אמרה: "מי מעיד?" והיה שם בור אחד וחולדה. אמר הבחור: ""בור וחולדה עדים בדבר." לימים עבר על אמונתו ונשא אחרת, והוליד שני בנים. אחד נפל לבור ומת, ואחד נשכתו חולדה ומת. אמרה לו אשתו: "מה מעשה הוא שבנינו מתים במיתה משונה?" ואמר לה: "כך וכך היה המעשה." (מסכת תענית דף ח עמ' א)

מוטיב הזיווג הפרתו מופיע ביצירות נוספות של עגנון כגון "בדמי ימיה" (עגנון) וב"סיפור פשוט" (עגנון, תש"ך)  הצגתם בה להמחיש את משמעותו של הזיווג כזיווג ואת המשמעות של ההפרה שלו והענישה  הנגזרת על מי שמפר אותו ועל מי שחווה את ההפרה והביטול שלו.  בסיפור "בדמי ימיה"  לאה (אמה של תרצה)  ועקביה  מזל הם זיווג  אידיאלי- זיווג שנקבע על ידי אלוהים (פיינגולד) על ידי פגישה מקרית וגורלית עליה כותב עקביה :"ויהי בעמדי  ברחוב העיר"...והנה נערה נשקפת בעד  החלון... אמרתי אליה השקיני נא מעט מים...ותאמר האישה אל הנערה למה זה לא קראת את האיש הביתה...ותאמר סורה אדוני סורה אלינו...ואסור אליהן."(בהט, עמ' 33 ) הזיווג האידיאלי מתבטל על ידי אבי לאה ומקיים זיווג ריאלי לאחר מדאגה לצרכיה במחלתה  ובעצם גורם להתחזקות המחלה המהווה מוטיב ענישה על ביטול הזיווג האידיאלי מה שהביא למותה. המוות הוא לא העונש היחיד,תרצה נדרשת לתקן את פגם הזיווג הריאלי של לאה והיא משלמת את המחיר כדור שני היא נישאת לעקביה מזל הזיווג המיועד של אימה  ומחמירה עם  החטא הקדמון. בנד כותב כי  תרצה אינה מבינה כי מדובר  בנישואין :"שיש בהן מעין גילוי עריות  כפול... "היא נישאת "לאדם  שהיה אהובה של אימה בן דורו של אביה ולא פעם היא נוטה לבלבלם זה עם זה ועקביה מזל נשוי לבתה של אהובתו"  (בנד, עמ' 33) למי שהייתה יכולה להיות הבת שלו, אילו היו נישואיו ללאה אידיאלים ככתוב. 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים )

אילנה פרדס, אוהבים מוכי ירח: עגנון ושיר השירים בתרבות הישראלית, ירושלים: מוסד ביאליק, 2015.

אבידב ליפסקר, מחשבות על עגנון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2015.

יאיר קורן-מיימון, יחסי מטפלים-מטופלים ביצירותיו של ש"י עגנון, רסלינג, 2015.

נורית גוברין, כיוונים חדשים בחקר עגנון, 'קריאת הדורות - ספרות עברית במעגליה', כרך ה', הוצאת גוונים, 2015

===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

הקפאת העבודה האקדמית לחודש- הגנה מפני רכישה אחריך של אותה עבודה - 39 ש"ח

בלעדיות לצמיתות ומחיקת  העבודה  האקדמית לנצח מהמאגר -300 ש"ח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©