חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית חנוך לוין ודמות הזונה,תאטרון פמיניזם,מחזות:"הזונה הגדולה מבבל","הזונה מאוהיו","אשכבה","יאקיש ופופצ'ה"


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

24 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11014

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אילן, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

ilan.cohen.139@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' העברית, אצל ד"ר ברגר.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 92


שאלת המחקר

כיצד תיאוריות פמיניסטיות מתייחסות לגוף ולמיניות נשית והקשר לייצוגי הזונה במחזותיו של חנוך לוין?

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 3

שאלת מחקר:. 3

סקירת ספרות. 3

מהי מיניות?. 3

מגדר לעומת מין 4

מין 4

מגדר. 5

מהי זנות. 5

חנוך לוין 6

תבנית נוף מולדתו של חנוך לוין 6

חנוך לוין: מחזות נבחרים.. 7

"הזונה הגדולה מבבל". 7

הזונה מאוהיו 7

אשכבה. 9

יאקיש ופופצ'ה. 10

ייצוגי גוף ומיניות בדמות הזונה במחזות של חנוך לוין לאור התאוריות הפמיניסטיות. 11

התאוריה של מקינון 11

השלכות התאוריה של מקינון על חנוך לוין במחזות המנותחים.. 13

התאוריה של קייט מילט. 14

השלכות התאוריה של מילט על חנוך לוין במחזות המנותחים.. 15

מיניות נשית אצל סימון דה בבואר. 17

השלכות התאוריה של בבואר על חנוך לוין במחזות המנותחים.. 18

תאוריית "מערך המיניות" של פוקו 19

השלכות התאוריה של פוקו על חנוך לוין 19

ממצאים.. 20

דמות הזונה במחזותיו של חנוך לוין 20

סיכום.. 20

במענה על שאלת המחקר. 21

המלצה למחקרים עתידיים.. 22

ביבליוגרפיה. 23

 

עבודה זו תעסוק בשאלה כיצד חנוך לוין משקף את דמות הזונה במחזותיו לאור תאוריות פמיניסטיות?

הדיון ייסוב על ארבעה מחזות נבחרים של חנוך לוין. יהיה נסיון להוכיח את הקשר או הניגוד שבין תפיסת הגוף והמיניות כפי שבאים לידי ביטוי בדמויות הזונה אצל חנוך לוין לבין תאוריות פמיניסטיות נבחרות. המחזות בהם בחרתי להתמקד הם: "הזונה הגדולה מבבל", "הזונה מאוהיו", "אשכבה" ו"יאקיש ופופצ'ה", מחזות אלה הם מתקופות שונות ומז'אנרים שונים, וזאת כראיה לכך שדמות הזונה במחזותיו של חנוך לוין איננה תחומה לייצוג ואפיון קבוע, אלא היא דמות רבת פנים. (צמח, 2012)

לוין מצייר תמונה ריאליסטית עד כאב של עולם הזנות ולקוחות הזנות העלובים.

חנוך לוין רואה בפנטזיה את הזונה כ"אישה אחרת" לא מהתרבות המקומית. גם במחזה יאקיש ופופצ'ה משווקת פורצדס כזונה לא מקומית (מצרפת). (לוין)

 

הזונה כ"אישה אחרת" שאיננה ישראלית מהתרבות המקומית באה לידי ביטוי גם במחזה אשכבה. שם מפנטזים לקוחות הזונות, הגברים השיכורים, על הזונות הצרפתיות היפות והאיכותיות שמוכרות את גופן בחינם ללקוחות הגברים.

אבל חנוך לוין מבחין בין הפנטזיה לזונה צרפתיה יפה לבין המציאות העלובה. ברונצצקי, זונת הרחוב, למרות היותה מאופיינת כתחתית ההיררכיה של הזונות, עדיין ניצבת מעל הויביטר הקבצן הקשיש.

לוין לא חוסך במילים לתאר העולב והגסות של דמות הזונה. הזונות באשכבה מתוארות כוולגריות, גסות, ואדישות לרגשות או למצוקות של לקוחותיהן. לוין מתאר זונות גרוטסקיות: כך פורצדס מיאקיש ופופצ'ה פועלת כלפי יאקיש באלימות.

סיכום

עבודה זו עסקה בשאלה כיצד חנוך לוין משקף את דמות האישה בכלל ודמות הזונה בפרט במחזותיו לאור תאוריות פמיניסטיות?

הדיון נסב על ארבעה מחזות נבחרים של חנוך לוין.

המחזות בהם בחרתי להתמקד הם: "הזונה הגדולה מבבל", "הזונה מאוהיו", "אשכבה" ו"יאקיש ופופצ'ה", מחזות אלה הם מתקופות שונות ומז'אנרים שונים, וזאת כראיה לכך שדמות הזונה במחזותיו של חנוך לוין איננה תחומה לייצוג ואפיון קבוע, אלא היא דמות רבת פנים.

היה נסיון להוכיח את הקשר או הניגוד שבין תפיסת הגוף והמיניות כפי שבאים לידי ביטוי בדמויות הזונה אצל חנוך לוין לבין תאוריות פמיניסטיות נבחרות.

המחזות בהם בחרתי להתמקד הם: "הזונה הגדולה מבבל", "הזונה מאוהיו", "אשכבה" ו"יאקיש ופופצ'ה", מחזות אלה הם מתקופות שונות ומז'אנרים שונים, וזאת כראיה לכך שדמות הזונה במחזותיו של חנוך לוין איננה תחומה לייצוג ואפיון קבוע, אלא היא דמות רבת פנים. (צמח)

לוין מצייר את החיים כמשחק. הזונות והלקוחות הם שחקנים. יצחק לאור רואה את האדם הלויני כשחקן אשר "אם רואים אותו, הוא קיים; אם אין רואים אותו, הוא קיים בתוך המבט הנעדר, כלומר חסר בו/לו משהו" (לאור). לפי לאור, אם כן, דמויותיו של לוין הינן דמויות ריקות, אשר קיומן נובע מן ההבניות החברתיות והתרבותיות ומן הכוחות הסובבים אותן. לעומתו, כספי טוענת כי על אף שלדמויות במחזות של לוין אין זהות סובייקטיבית ממשית, הן מבטאות בכל זאת מרכיבים אנושיים מהותיים מסוימים.

 

הזונה אצל לוין היא דמות מורכבת וזעיר אנפין חברתי. ניתן למצוא במחזותיו של לוין, ביטוי דרמטי ותיאטרוני למספר היבטים שמהווים כיום את המצע למחשבה נאורה:

1. הפנטזיה איננה קיימת במציאות וחלק ממהותה היא העובדה שאינה בת השגה.

 2.         הזונה איננה מכוערת יותר מלקוחותיה העלובים.

3.          ההתקשרות עם הזונה היא התקשרות עסקית המבוססת על היצע וביקוש.

4.          הזונה היא בראש ובראשונה אדם בעל רצונות ושאיפות משלו. (אך אמנם עדיין נתונה לתכתיבים גבריים).

התיאוריות הפמיניסטיות שנותחו מתייחסות לגוף ולמיניות נשית כ"מקדש" שגברים מנסים לחלל. החוקרות הפמניסטיות מהללות את הגוף הנשי ומקטינות את הפאלוס הגברי החודר והלא מעודן לעומת האישה שהיא יצור נעלה כביכול יותר על הגבר. לוין מגיע מפרספקטיבה אחרת לגמרי. ניתן לראות בחינוכו המסורתי-דתי כנקודת מוצא שוביניסטית שממנה התפתח לוין לאדם ויוצר ליברלי חילוני. הוא לא חושש להיתפס כשובניסט וייצוגי הזונה במחזותיו של חנוך לוין הם תמיד גרוטסקיים וולוגריים אם כי בנשימה אחת הלקוחות של הזונות הם עלובים לא פחות ואף יותר. לכן התשובה לשאלת המחקר היא מורכבת ולא חד משמעית אך בראיה כוללת ניתן לטעון שנקודת המוצא של לוין איננה פמניסטית בעליל.

לוין מצייר תמונה ריאליסטית עד כאב של עולם הזנות ולקוחות הזנות העלובים.

חנוך לוין רואה בפנטזיה את הזונה כ"אישה אחרת" לא מהתרבות המקומית. גם במחזה יאקיש ופופצ'ה משווקת פורצדס כזונה לא מקומית (מצרפת). במחזה זה קושר לוין את ההיררכיה של הזונה עם המימד של 'היצע וביקוש' כשהוא מתאר את קהל לקוחותיה: "לעוזר מושל המחוז לשעבר היה עניינצ'יק איתה" (עמ' 35).  

הזונה כ"אישה אחרת" שאיננה ישראלית מהתרבות המקומית באה לידי ביטוי גם במחזה אשכבה. שם מפנטזים השיכורים על הזונות המהממות הצרפתיות - לא מסריחות ולא סחטניות שעל דלת ביתן תלוי השלט: זונה נותנת יום ולילה גם בשבת גם בחג והכל בחינם ועוד נותנת עודף. ואולם, בפנטזיה הזו, מורידים השיכורים את הזונה מרום מעמדה כאלה בלתי מושגת, למעמד של אובייקט. הם מפנטזים על קניין שניתן להרוויח ממנו - גם להשתמש בה ללא הגבלה וגם לקבל על כך כסף. הזונה מן הפנטזיה, בהתאם לפורנוגרפיה, איננה עוסקת במקצועה בשביל להתפרנס אלא בשביל לענג גברים, היא אישה בעלת כוח וממון ובעלת ניחוחות של חו"ל, שיופיה נמצא במה שאין בזונת הרחוב הישראלית המקומית.

אבל חנוך לוין מבחין בין הפנטזיה לזונה צרפתיה יפה לבין המציאות העלובה. בזונה הזמינה, שמייצגת את הזונה המציאותית נמצאים בכפיפה אחת הכיעור והתיאורים הגרפיים של הגוף הפסול. לוין לא חוסך במילים לתאר העולב והגסות של דמות הזונה. הזונות באשכבה מתוארות כוולגריות, גסות, ואדישות. במהלך הנסיעה, כשהן לא נמצאות בתפקיד, הן מנפצות את הפנטזיה המינית לתיאורים ארציים על אכילת דג מלוח ורחיצת ה"פושקל'ה" אחרי "מספר". לוין מתאר זונות גרוטסקיות: כך פורצדס מיאקיש ופופצ'ה מתגלה על-פי הוראות הבימוי כאישה מכוערת ענקית ומבעיתה, היא פועלת כלפי יאקיש באלימות - עטה עליו, תופסת בצווארונו, מתקרבת אליו באיום, תוקעת את פניו בתוך שדיה, מנערת ומקפיצה אותו כסחבה. האפיון הפיסי הלא טבעי של הזונה, יוצר אצל הצופה, שמזדהה עם דמותו של יאקיש, רתיעה. בהצגה יאקיש ופופצ'ה ,למשל, המציאות היא לא הזונה המאיימת, אלא פופצ'ה המכוערת. הזונה בהצגה מוצאת מחוץ לגבולות החברה ואינה זוכה לחמלה.

לעומת זאת עולמות הפנטזיה הפורנוגרפית, על-פי מקינון, "הם מה שגברים מדמיינים שנשים מדמיינות ורוצות, כי הם מה שגברים שגודלו על פורנוגרפיה, מדמיינים ורוצים ביחס לנשים." (מקינון)

 

במחזותיו של חנוך לוין, הפנטזיה הפורנוגרפית משרתת לרעה הן את דמויות הזונות, והן את דמויות הגברים. הזונות צריכות להתאים עצמן למודל יופי צעיר שאינו קיים במציאות ועל הגברים הלוויניים מוטל להפגין גבריות, כלומר און בלתי מתכלה.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אברהם עוז, שדות ומזוודות: תזות על הדרמה העברית והסיפר הציוני, תל אביב: רסלינג, (2014.)

יצחק לאור, חנוך לוין: מונוגרפיה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2010.

ברכה צמח, בקט ולוין: שפת גוף, הוראות במה ואינטר-טקסטואליות, הוצאת רסלינג, 2012.

Archer, J. (2013). Rodent sex differences in emotional and related behavior. Behavioral biology, 14, 451-479.

 

===========================

תשלום: אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/מזומן/העברה בנקאית

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות, עדיף בקובץ וורד 2007 למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 

מילות חיפוש: 


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©