חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית פילוסופיה הודית, בודהיזם, הרמנויטיקה בודהיסטית וקריאה בטקסט של נגרג'ונה


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

29 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10973

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות בנייד:

052-8673055 

 

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש בשנת הלימודים הקודמת .

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

עבודה מצטיינת

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי פילוסופיה הודית דרך קריאה בטקסטים של הבודהיזם?

 תוכן עניינים

הקדמה –

הרמנויטיקה בודהיסטית

 מוטיבציה פרשנית 

 מתודה הרמנויטית

   משמעות ישירה מול משמעות עקיפה שיש לפַרְשָה)

    משמעות מול מילים

 מוטיבציה פרשנית    

 מתודה הרמנויטית )

    פרשנות היררכית כרונולוגית

    מתודה הרמנויטית בתוך מסגרת היררכית כרונולוגית

 סיכום והערכת עיקרי המתודה ההרמנויטיתבודהיסטית

הרמנויטיקה בודהיסטית בקריאה של הטקסט הנאגארג'ונאי

 מוטיבציה פרשנית

 מתודה פרשנית

סיכום

 

 נגרג'ונה פילוסוף הודי, בודהיסט. הניסיון לספק פרשנות הולמת למשנתו של נאגארג'ונה העסיק, ועדיין מעסיק, פרשנים רבים, הן מן המחקר האקדמי בן-זמננו, והן מתוך המסורת הבודהיסטית עצמה. אופייה הייחודי והלא-אינטואיטיבי של הגות זאת, והמושגים הטעונים העומדים בליבה, הערימו קשיים רבים על פרשניה, מה שהוביל בתורו למנעד פרשני רחב במיוחד. בידרמן בהתייחסו לעניין זה אומר את הדברים הבאים:

"אכן, כיצד ניתן 'לפרוש את משנתו' של פילוסוף שתואר על-ידי פרשנים שונים, בין היתר, באופנים הבאים: פילוסוף דגול, פילוסוף חסר ערך, ספקן, אנטי-פילוסוף ניהיליסטי וחסר עמדה, מטאפיזיקון שמבקש להציג הוויה מוחלטת, מיסטיקון שמבקש למצוא גאולה בתהליך של איון עצמי, מבקר חסר פשרות של כל עמדה מהותנית, מטרימו של ויטגנשטיין, אביה של הדקונסטרוקציה ההודית, ועוד ועוד."[1]

 דברים אחרונים אלו מדגישים את הבעייתיות העולה מכל ניסיון לספק פרשנות כוללת למשנתו של נאגארג'ונה. המעשה הפרשני של הגות זאת, כפי שנעשה עד כה, תחת שיקרב אותנו אל עבר קריאה אחת בהירה וקוהרנטית, פותח בפנינו צוהר אל ריבוי של קריאות אפשריות (אשר לפחות חלקן בהירות וקוהרנטיות בפני עצמן), ומעלה ביתר שאת את השאלה הנוגעת לעצם אפשרותה של קריאה אחת שכזו.

 מצב פרשני זה, כל עוד מדובר בפרספקטיבה ההרמנויטית-מערבית מודרנית, עשוי שלא להתפרש כקושי כלל, ואף יש שיראו בו פוזיציה פרשנית רצויה. הנטייה הברורה של מגמות הרמנויטיות שכאלו לערער את מקומו המרכזי של מחבר הטקסט על כוונותיו או אף לדחוק אותו לגמרי אל מחוץ למעשה הפרשני, ממילא מייתרת את שאלת 'הקריאה האחת' (הקריאה האמיתית התואמת את כוונת המחבר), ומובילה, במקרה המתון, לדו-שיח פרשני מן הסוג הגַדַאמֶרְיַאנִי אשר בו לקורא, על כל מטענו התרבותי-מסורתי, משקל פרשני זהה לזה של המחבר, ובמקרה הקיצוני יותר, לתפיסה פרשנית פוסט-מודרנית רדיקלית אשר, אם להשתמש בניסוח מתוך השיח עצמו, "הורגת" את המחבר באופן מוחלט וסופי.

 בין אם מגמות הרמנויטיות שכאלו מייצגות כיוון תנועה פרשני רצוי ובין אם לאו, ארצה לטעון כי כל עוד מדובר מנקודת מבטה של ההרמנויטיקה הבודהיסטית, מגמות הרמנויטיות מסוג זה אינן תואמות את הלך הרוח הפרשני. מחבריו של הטקסט (ובראשם המחבר בה"א הידיעה, קרי, הבודהא בעצמו) וכוונתם היוו קריטריון ראשון במעלה בתהליך ההרמנויטי-בודהיסטי-פנימי, ואף היוו תנאי להבנת המשנה הבודהיסטית עצמה, ומכאן, לשחרור. ברור, אם-כן, כי בתוך אותו הקשר ההרמנויטי-בודהיסטי-פנימי הקושי הפרשני אשר הוצג לעיל בנוגע להגות הנאגארג'ונאית מהווה קושי אמיתי הדורש פיתרון.

 בדפים הבאים אציג באופן ראשוני את עקרונותיה המרכזיים של המתודה ההרמנויטית-בודהיסטית על שלביה השונים כפי שזו באה לידי ביטוי במסורת הפרשנית הבודהיסטית עצמה. בתוך כך, אנסה לברר את מקומן של מספר שאלות מתודיות יסודיות הנוגעות למעשה הפרשני בתוך ההקשר ההרמנויטי-בודהיסטי. לסיום, אנסה להחיל עקרונות הרמנויטיים אלו גם על קריאתו של הטקסט הנאגארג'ונאי, תוך שאציע, באופן ראשוני וכללי בלבד, פרשנות לעיקרון מרכזי בהגות זאת, קרי, ל'אי-העמדה' שלו. קריאה שכזו, גם אם אין בה די על-מנת לענות על כל הקשיים ההרמנויטיים העולים מן המסורת המערבית-מודרנית, תהנה מן היתרון של עיגון במסורת ההרמנויטית-בודהיסטית, אשר היוותה סביבה טבעית להוגה כמו נאגארג'ונה.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


בידרמן, ש. מסעות פילוסופיים: הודו והמערב. תל-אביב: משכל.

 

Garfield, J.L.(translation and commentary), The fundamental wisdom of the middle way: nagarjuna's mūlamadhyamakakarika. New-York: oxford university press.

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

ניתן לשלם ב- אשראי באתר מאובטח פלאכרד/מזומן/העברה בנקאית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות, עדיף בקובץ וורד 2007 למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

מילות חיפוש: עבודה אקדמית פילוסופיה הודית, עבודה אקדמית בודהיזם, עבודה אקדמית הרמנויטיקה, עבודה אקדמית  בודהיסט, עבודה אקדמית נגרג'ונה עבודה אקדמית פילוסופיה הודית, עבודה אקדמית בודהיזם, עבודה אקדמית הרמנויטיקה, עבודה אקדמית  בודהיסט, עבודה אקדמית נגרג'ונהעבודה אקדמית פילוסופיה הודית, עבודה אקדמית בודהיזם, עבודה אקדמית הרמנויטיקה, עבודה אקדמית  בודהיסט, עבודה אקדמית נגרג'ונה עבודה אקדמית פילוסופיה הודית, עבודה אקדמית בודהיזם, עבודה אקדמית הרמנויטיקה, עבודה אקדמית  בודהיסט, עבודה אקדמית נגרג'ונה עבודה אקדמית פילוסופיה הודית, עבודה אקדמית בודהיזם, עבודה אקדמית הרמנויטיקה, עבודה אקדמית  בודהיסט, עבודה אקדמית נגרג'ונה עבודה אקדמית פילוסופיה הודית, עבודה אקדמית בודהיזם, עבודה אקדמית הרמנויטיקה, עבודה אקדמית  בודהיסט, עבודה אקדמית נגרג'ונה עבודה אקדמית פילוסופיה הודית, עבודה אקדמית בודהיזם, עבודה אקדמית הרמנויטיקה, עבודה אקדמית  בודהיסט, עבודה אקדמית נגרג'ונה עבודה אקדמית פילוסופיה הודית, עבודה אקדמית בודהיזם, עבודה אקדמית הרמנויטיקה, עבודה אקדמית  בודהיסט, עבודה אקדמית נגרג'ונה


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©