חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית חינוך ופילוסופיה - המשנה החינוכית העולה מהספר אמיל של רוסו


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

22 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 10499

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' תל אביב, אצל ד"ר בלטמן

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 88

ספרו של ז'אן ז'אק רוסו "אמיל" (בשמו השני: "על החינוך"), שיצא בשנת 1762, תועד כאחת מ"אבני הדרך" בתחום הפדגוגיה והמחשבה החינוכית. בספר מוצגת שיטת חינוך ייחודית לאותה תקופה המכונה על ידי הפילוסוף "חינוך שלילי", ובשורה התחתונה מייצגת מעין לימוד "פסיבי" ועצמאי יותר אשר גולת הכותרת שלו היא תמיכה בהתפתחות הטבעית של הילד .

רוסו בא כידוע מהאסכולה "הנטורליסטית" הדוגלת בהתרחקות מהחברה התעשייתית, בקרבה לטבע, וכן בהפנמת ידע באמצעות חושים וחוויות ואת באופן בלתי אמצעי ופחות טקטואלי. הספר מדגיש בעצם כי הלימוד המקובל, הטקסטואלי והמובנה, איננו נכון. אמיל, גיבור הרומאן,  מתחנך על ידי מחנך דגול בכפר קטן בצרפת ובתיאור חייו מתועדת למעשה שיטת חינוך  שבה הצעיר הזה לומד לסמוך על עצמו ועל חושיו במתודה לימודית אשר תואמת יותר את שלבי התפתחותו (רוסו תיאר חמישה שלבים מובחנים). בסופו של תהליך החינוך, לקראת גיל 20,  מגיע אמיל לעמדה שבה הוא אמור להיות בלתי תלוי, גאה יותר, אדם שהצליח להתעלות על הצרכים המקובלים של החברה הבורגנית. עם זאת, נראה כי גיבור הסיפור לא מצליח בסופו של דבר ליישם שיטה זו בהצלחה על עצמו (Nichols, 1985).

העבודה עוסקת בביקורת ובגישות התומכות בתובנות החינוכיות שחושף רוסו בספרו ושאלת המחקר של העבודה הינה - מהי המשנה החינוכית העולה מספרו רוסו ומהן השלכותיה. הטיעון המרכזי שיוצג לאורך העבודה ישקף גישה התומכת ומצדדת במתודות הפדגוגיות שלו.

חשיבות הדיון בנושא זה היא רבה בשל שתי סיבות עיקריות: ראשית, הביקורת היום על החינוך הפורמאלי היא רבה ויותר ולכן נדרשת פרספקטיבה פילוסופית רחבה יותר, שתמצא תחליפים לחינוך "האקטיבי" המוסדי. דבר שני, רוסו המליץ למחנכים באמצע המאה השמונה עשרה להתאים את החינוך להתפתחות הטבעית של הילד, וזו המלצה מהפכנית משום שהיא מציע חינוך טבעי יותר ולכן גם כיום חשוב לדון בה.

מבחינה מבנית, העבודה בנויה משלושה חלקים; היא נפתחת ב"סקירה והצגת העמדה הפילוסופית החינוכית, בפרק אשר מציג את עיקרי העמדה החינוכית וכן עמדות שונות המצדדות ברוסו, ומנגד גם דעות סותרות או מבקרות. בסקירה אבהיר מהי המחשבה החינוכית המובלעת ב"תכנית הפדגוגית". בחלק השני אקיים דיון ביקורתי יותר המבוסס על הבעת העמדה המפורשת וההנחה המרכזית של העבודה, המצדדת בשיטה החינוכית של רוסו. בפרק זה ייחשפו תחילה נקודות התורפה של שיטת החינוך ה"רוסואית" כאשר בדיון העוקב ייחשפו יתרונותיה. בחלק האחרון אציג את עמדתי בעקבות הדיון. 

גם מבחינה ההיסטוריה של הפילוסופיה והמחשבה החופשית, נראה לי כי יצירת אמיל הינה בעלת חשיבות היסטורית מרובה, במיוחד כי ברמה הפילוסופית מופיעה בו התקפה די ראשונית מצד התנועה הרומנטית על הרציונליזם הקלסי של המאה בה חי. במקביל לכך, המחיר האישי ששילם רוסו על כתיבת "אמיל" מעלה בעיניי את ערכו הרעיוני וההיסטורי. ייתכן שעל רעיונות גדולים ופורצי דרך שממשיכים להשפיע עד היום (וימשיכו להשפיע לדעתי לעד) יש להקריב קורבן גדול מנשוא שבמקרה שלו היה כרוך בהשפלה, כאב, נידוי, גירוש, ועוד.

ואולם בסופו של דבר מחיר זה היה כפי הנראה כדאי שכן תורות בתחומים רבים ניזונות מאזכור והתכתבות עם רוסו כל הזמן. אפילו בתחומים מדעיים פחות מופשטים ויותר מדויקים כמו מדע המוח, כותב נורמן דוידג', אמיל היה רב השפעה. בהקשר זה נטען למשל כי סדרי המוח מושפעים לדעת רוסו ולדעת המדענים היום מניסיון חיינו ולכן עלינו לאמן את חושינו ואת השכליות בדיוק כמו אימון גופני שמפתח את הגוף. התובנה הזו הביאה את רוסו לטעון שאנו יכולים להשתנות ולהתעלות כל הזמן וכי המוח משתנה בהתאם לעיצוב ניסיון חיינו (דוידג', 2009: 307).

בנוסף, נראה לי שעוד תכונה חשובה של הספר, המחזקת את ההנחה המרכזית בחיבור שלי, היא החדשנות הרעיונית החינוכית בהקשר של נקודת הזמן ההיסטורית החשובה בו נכתבה. רוסו כותב שהציביליזציה הופכת את האנשים ליותר תלויים זה בזה, ואנחנו רואים את השיא של זה היום בעידן הגלובליזציה שבה אפילו המדינות והכלכלות הופכות תלויות באופן מאוס אלו באלו. תהליך זה החל בזמנו אך לווה כל הזמן בהתגברות התשוקות החומריות והסתעפותן והתגברותן על פני צרכים בסיסיים. בהקשר זה רוסו זיהה וכאב זאת. הוא עמד למזלו בצומת דרכים קריטי, שבו היה אפשר להמשיג את הכוח והעצמה שיצר העולם התעשייתי ולידת המדינות שהתרחשו בזמנו, והפך אותן ביד אומן לרעיון חינוכי תיאורטי שדיבר גם על ילדים ולא רק על פוליטיקה. מה שיפה כאן בעיניי הוא שהתכונות שייוחסו באופן חדש לילדים בכתבי רוסו מתוארות כאן לראשונה בשילוב עם פתרונות מעשיים המספקים תשובות להתפכחות חינוכית אלטרנטיבית בעולם הנעשה מתועש יותר באופן מהיר. מן הסתם, אלו שבאו אחריו קיבלו את הרעיון ופיתחו אותו עוד יותר ובראשם לטעמי רודולף שטיינר בגרמניה ובשוויץ, אשר דיבר רבות על הפגיעה של המהפיכה התעשייתית בנפש הילד.

רעיון אחר שאליו התייחסתי פחות בעבודה אך חייב לעלות בדיון ביקורתי מעין זה היא הסביבה החברתית-חינוכית של אותם ימים. בזמנו של רוסו רק ילדי האריסטוקרטים והמעמדות העליונים הלכו לבתי ספר. רבים מבני המעמדות הנמוכים למדו מעט וחלק ניכר מהם יצאו לעבוד. בסביבה זו רוסו מביא את הרעיון שלו לכל המעמדות ותורם לפיכך להגברת הביקורת עליו מצד השלטון.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

Bloom A.  The Education of Democratic Man: Emile. Daedalus, 107 (3), pp. 135-153

 

 Bloch, Jean. Rousseauism and Education in Eighteenth-century France. Oxford: Voltaire Foundation

 

 הרפז, י.  חינוך שלילי, הד החינוך למנויים, מהפכני חינוך, גליון 05,  הוצ' הסתדרות המורים בישראל

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות ומחיקה מהאתר לנצח על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©