חפש

קטגוריות

תקנון התקשרות 


מבוא:

מפעילת מאגר העבודות האקדמיות והסמינריונים היא חברת תוכן ששמה לה לדגל לקדם את המחקר האקדמי, בדרך של ריכוז, ארגון והפצת מקורות מידע. מאגר סמינריונים זה נועד להציג בקליפת אגוז את מכלול העבודות האקדמיות לדוגמא הקיימות בו.

תקנון מאגר העבודות האקדמיות שלהלן מנוסח, מטעמי נוחות, בלשון זכר, אך הוא מופנה לבני שני המגדרים כאחד.

בהורדת עבודה אקדמית בתשלום את/ה מביע/ה את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן:כללי

אתר עבודות גמר זה נועד לשימושך הפרטי והאישי. אינך רשאי לאחסן את התוכן האקדמי של המאגר בחלקו או במלואו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת מנהל האתר.


אין להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא את התוכן האקדמי, תקצירי העבודות האקדמיות וזאת ללא קבלת אישור מאת מנהל האתר מראש ובכתב.


קנין רוחני
האתר משמש כפלפורמה להעברת מידע בין סטודנטים. סטודנט ששולח עבודה לאתר לפרסום מתחייב שהוא בעל זכויות היוצרים הבלעדי והמקורי על העבודה האקדמית. אסור בתכלית האיסור לשלוח לאתר לפרסום עבודה אקדמית שהיא פרי עטו של אדם אחר. במידה וסטודנט שלח עבודה אקדמית של אחר והיא תפורסם במאגר אזי כל תביעה בגין הפרת קנין רוחני תושת על אותו סטודנט ועליו בלבד.

במידה ומזמין העבודה האקדמית רכש בלעדיות על העבודה האקדמית אזי העבודה נמחקת מהאתר!

תוכנו של המאגר האקדמי, כמו גם השירותים המסופקים על ידי אתר עבודות סמינריון זה, מוגנים בזכויות יוצרים. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר העבודות ובשירותים המסופקים על ידי מאגר העבודות האקדמיות, לרבות בעיצוב ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר המסופקים על ידי מאגר העבודות האקדמיות, שמורים לחברה בלבד. רכישת בלעדיות היא מחיקת כל הפרטים על העבודה האקדמית באתר. בהאתר מבקש מגוגל להסיר התוכן מתוצאות החיפוש וממטמון גוגל. יתכן שחלק מהתקציר שהיה חשוף באינטרנט ישאר בזכרון של גוגל ולוקח בין יום לכמה ימים עד שזה נעלם לחלוטין (מטמון גוגל). כאמור, האתר מבקש מגוגל להסיר התוכן מתוצאות החיפוש ומהמטמון. לפעמים זה יורד מיד ולפעמים לוקח ימים או שבועות עד שזה יורד והדבר לא בשליטת החברה כי אם גוגל העולמית שאפילו אין לה שירות לקוחות בישראל. בלעדיות היא הסרה ממאגר העבודות האקדמיות עצמו. האתר עושה כל שביכולתו מול מנוע חיפוש גוגל. ניתן להיכנס לאתר לעבודה שנרכשה (כתוב מוצר חסר) ואז להשתמש בכלי זה:  http://www.google.co.il/intl/iw/add_url.html .רוכש העבודה בבלעדיות יכול ביוזמתו לשלוח לגוגל מייל נוסף עם בקשה להסרת העבודה מהמטמון של גוגל למייל שלהם: removals@google.com. האתר עושה המקסימום להסרת עבודות שנרכשו בבלעדיות. אין האתר אחראי במקרה והבלעדיות לא בוצעה או עקב אי הסרת העבודה מהאתר או ממטמון גוגל.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל מאגר עבודות הגמר מראש ובכתב. סימני המסחר באתר הינם של האתר בלבד.

ככל שמפורסמים באתר תכנים מטעמם של סטודנטים/מפרסמים, הרי תכנים אלו הם קניינם הרוחני של מפרסמים אלה בלבד. גם בתכנים אלה אין לעשות שימוש בלא הסכמת מנהל האתר בכתב ומראש ו/או בלא הסכמת המפרסמים בכתב ומראש.

 

 

מידע ותכנים באינטרנט

התכנים האקדמיים המופיעים באתר, מבטאים את עמדותיהם של כותבי התוכן ועל אחריותם בלבד. באופן טבעי, תכנים בעלי אופי אקדמי אלו יכול ויהיו שנויים במחלוקת ו/או בעלי משקל שונה בעיני מתבוננים שונים. כמי שמבקשים לקדם את המחקר האקדמי ושוק הרעיונות החופשי, מאגר העבודות האקדמיות מעודד אותך לבחון בצורה ביקורתית את הרעיונות המופיעים במאגר זה. בכל מקרה, הסתמכותך על תכנים אקדמיים אלו ככל שתבחר להסתמך עליהם היא באחריותך המלאה והנך מצהיר בזאת, כי אתה משחרר מכל אחריות את בעל המאגר ומנהלו. התוכן האקדמי מיועד כחומר עזר בלבד ואין להגישו למוסד אקדמי כמו שהוא על מנת לעמוד במטלה אקדמית, אלא כמידע עזר. תשלום לחברה עבור המידע משמש כאסמכתא לקבלת פרטי תקנון זה. יכול ותמצא באתר קישורים לאתרים שונים. קישורים אלו מבקשים לסייע לך להשוות את שירותי האתר עם שירותים אחרים, מתוך בחינה ביקורתית של האפשרויות הקיימות לסיפוק צרכיך. המידע האקדמי המופיע בקישורים אלו אינו מופיע מטעמו של מאגר העבודות האקדמיות או מי מטעמו. למנהלי האתר אין יכולת לשלוט בתכנים אלו ו/או לפקח עליהם. הגם שמאגר העבודות האקדמיות עושה מאמץ לוודא כי התכנים המפורסמים באתר הם תכנים ראויים, יתכן שתמצא שמידע המפורסם בקישורים אינו הולם את צרכיך, ו/או תסבור כי הוא אינו עומד בסטנדרטים אקדמיים של הקורס בה אתה לומד. החברה לא תהא אחראית לתכנים באתר ולאחר הרכישה אין לבוא בטענות בענייני תוכן אלא רק בעניינים טכניים של רכישת העבודה האקדמית. לא תישמע כל טענה של רוכש עבודה על עדכניות המידע, על מהימנותו או טענה קונה עבודה שהתקציר לא משקף את תוכן העבודה. כמו שהסטודנט שלח העבודה ככה צוות המאגר מעלה אותה. מספר העמודים כולל שער, תוכן עניינים, עמודי תמונות, ביבליוגרפיה ונספחים. כולל עמודים שאינם מלאים לגמרי. במאגר חמש עשרה אלף עבודות, כחצי מיליון עמודים אקדמיים. זה המאגר הגדול בישראל והלקוחות נהנים ממגוון עצום. לאור כמות העבודות העצומה מקוריות התוכן הנשלח על ידי סטודנטים נבדקת באופן רנדומאלי בלבד, אין המאגר מתחייב על חומר מקורי. הסיכון במאגרי עבודות אקדמיות הוא שיתכן שהעבודה שנכתבה לקורס אחר ע"י סטודנט אחר לא תהיה מתאימה בדיוק לצרכים הספיציפיים של הרוכש. מסייעים חיצוניים
 הכותבים עבודה אקדמית מקורית גובים מעל אלפיים חמש מאות שח. אל יצפה רוכש עבודה במאגר עבודות אקדמיות זה שבעשירית מחיר יתקבל שירות דומה וזה הריסק במאגרים ולכן זה זול. בכל מקרה מאגר עבודות אקדמיות משתדל ללקט את התוכן האקדמי הטוב ביותר שיסייע לסטודנט ברמה המקסימלית. ככל שמפורסמים באתר תכנים מטעמם של סטודנטים/מפרסמים, הרי תכנים אלו באחריות המפרסמים בלבד והאתר משמש רק כפלטפורמת איחסון. כל טענה בדבר הפרת קנין רוחני תחול על המפרסם ולא על האתר .


החברה רשאית למחוק קישור שנכלל באתרה בעבר, וכן רשאית היא להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל האתר. אין בעובדה שנמצא באתר קישור לאתר פלוני כדי להוות אישור לנכונות המידע, היקפו, מהימנותו או עדכניותו.

החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק – בין אם ישיר ובין אם עקיף, בין נזק  כספי או כל נזק אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות האתר. העבודה האקדמית נשלחת בתצורה של קובץ וורד פתוח וניתן לשינוי. בשלב אישור המייל והתקנון הרוכש  מצהיר שהוא מודע לתקנון ומסכים לתנאיו. לא ניתן להחזיר המוצר לאחר הרכישה. במקרים חריגים תינתן אפשרות לרכישה בחצי מחיר של עבודה אחרת מהמאגר בשל חוסר שביעות רצון.  אין החזר כספי וזה גם לפי מדיניות משרד הכלכלה (הרשות להגנת הצרכן) לגבי מוצרים וירטואליים כמו מאמרים וקבצים.

החברה או מי מטעמה, לא ישאו באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. המידע המופיע במאגר עבודות אקדמיות זה משקף עמדת כותב התוכן בלבד, הוא רלוונטי ונכון למועד כתיבת הדברים ואין הוא מתיימר להוות תחליף לעבודה אקדמית מקורית שנכתבה במיוחד לצרכי הסטודנט ע"י הסטודנט שהיה ביעורים והבין דרישות המרצה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מידע המופיע במאגר העבודות האקדמיות בכל עת, וגם את הזכות שלא לעדכן המידע המופיע באתר מטעמיה שלה. גם בהקשר זה הסתמכות על המידע המפורסם באתר זה היא על אחריות הקורא בלבד.המחיר הנקוב של 80 או 60 שח לעמוד הוא לעבודה סמינריונית בלבד כאשר מדובר ביותר מ-30 עמודים.

למען הסר כל ספק יודגש כי המידע המפורסם במאגר עבודות אקדמיות זה מפורסם כמידע כללי בלבד, וכי הוא לא ישמש לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא. אין להסתמך על פריט כלשהו המובא באתר לשם ביצוע פעולה ו/או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן.

 אחריות החברה כלפיך

החברה עושה כל שביכולתה לספק שירות מקצועי ואדיב. החברה אינה אחראית לתוצאת השימוש בשירותי האתר.

החברה מתחייבת לפעול בשקידה ראויה לשם מימוש היעדים שיותוו לה על ידך.

הגולש במאגר העבודות האקדמיות צריך לפעול על פי דין, בכלל זה על פי תקנון המוסד האקדמי בו הוא לומד. 

חל איסור לעשות שימוש בתכנים שיסופקו לך על ידי מאגר העבודות הסמינריוניות, אלא לשימוש אישי או כחומר רקע לקראת הכנת מטלה אקדמית.

מאגר העבודות האקדמיות מספק שירות של שכתוב עבודות אקדמיות שקיימות במאגר בלבד (ולא עבודות אקדמיות חיצוניות). השכתוב נעשה מיד עם רכישת שכתוב ב 990 שח ולא בשלבים. כלומר לא יעשה שכתוב לאחר קנית בלעדיות בלבד או לאחר קנית עבודה עצמה ללא בלעדיות ושכתוב מראש. אין החברה מתחייבת לקחת על עצמה משימת שכתוב ובשל שיקולי עומס יכולה לדחות שכתוב . מחיר העבודה עצמה ודמי בלעדיות ששולמו לא יוחזרו לרוכש עבודה בשום טענה ובודאי שלא עקב אי קבלת עבודת שכתוב. השכתוב נעשה על ידי כותבים חיצוניים ואין עליו אחריות. 

צוות החברה יעשה הכל כדי שיסופק לך שירות מלא ועדכני. יחד עם זאת, באופן טבעי, יכול ובתכנים שיועברו אליך יפלו טעויות. אין החברה אחראית לטעויות אלו והנך מצהיר בזאת, כי ידוע לך ומקובל עליך, כי האחריות הבלבדית לחומרים שיוגשו על ידך, אם יוגשו על ידך, וככל שיוגשו על ידך בהסתמך על תכנים שסופקו לך על ידי החברה, היא שלך בלבד.

החברה תעשה לשמור על שביעות הרצון הגבוהה של לקוחותיה. יחד עם זאת, המוצר נמכר AS IS. החברה לא תערוך תיקונים ושיפורים לעבודה. הנך מצהיר בזאת כי הועמדת על חשיבות הגדרת דרישותיך במעמד ההזמנה. לא יוחזרו בשום תנאי שהוא דמי בלעדיות בשל התחרטות בדיעבד של הלקוח. רכישת דמי בלעדיות בלבד ללא רכישת העבודה עצמה לא מקנה החזר דמי הבלעדיות.

לגבי העבודה האקדמית, קניתם רק הבלעדיות ללא עבודה עצמה.
שם האתר בלוגו הוא עבודות ב-290 שח. 39 שח זה רק הבלעדיות.
אתם הראשונים שמתבלבלים ככה מתוך אלפי לקוחות. כתוב במפורש מחיר העבודה
290 או 390 שח לפני התקציר מצד שמאל בגדול (מעל הכפתור הירוק "לחץ לעבודה
האקדמית")
למטה מתחת לקווקוו כתוב שמחיר עם בלעדיות לצמיתות עולה 590 שח ולחודש זה 
ת ו ס פ ת  בלעדיות 39 שח (כתוב בענק במרקר ירוק תוספת). שילמתם 39 שח בלי לקנות העבודה עצמה!
זה כמו לבוא לקופיקס ולהתעקש לקנות קפה ב 3 שח! (ידוע שזה עולה 5 שח ועכשיו 6)
נא לרכוש העבודה במאגר ואז תקבלו אותה ואנו נמחק אותה מהמאגר לחודש
אתם היחידים שהתבלבתם ככה וכולם מבינים שאין כזה דבר עבודה ב 39 שח
לא יוחזרו 39 שח לאור התקנון ויש לכם זיכוי אצלינו של 39 שח ונקפיא
העבודה לחודש אחרי שתקנו העבודה
זכות זו ניתן להעביר למישהו אחר במשך שנה מהיוםצוות החברה יעשה הכל כדי לספק לך את השירות המלא והטוב, תוך הקפדה על לוחות הזמנים שתתווה. יחד עם זאת, יכול ובשל הביקוש הרב לשירותי החברה תופנה לקבלת שירות מספקים אחרים. החברה לא תהא אחראית לכל מידע שיסופק לך על ידי ספקים אחרים. הפנייתך לספק אחר אינה מהווה המלצה . כל עסקה שתכרות בעקבות הפניית החברה תסוכם ישירות בינך לבין נותן השירות הרלוונטי. החברה אינה צד לעסקה כגון זו, היא לא תשא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו על ידי אותו ספק או ירכשו באמצעותן.

 


דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב, המרכז בישראל.
היה ויתגלעו חילוקי דיעות בין הצדדים, יפנו לראש לשכת עורכי הדין בישראל בבקשה למנות בורר שיבחן הסכסוך ביניהם. הבורר יהיה מוגבל לדין הישראלי. נציג שירות שלנו במענה אנושי 24 שעות ביממה,7 ימים בשבוע!

 077-9555017 

ktiva1234@gmail.com 


 


ראשיראשיסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©